Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

26.04.1928 : Linnavolikogu koosolek toimus raekojas. Osales 24 volinikku. ...

19280428_art_1025 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 33, lk 2, 28.04.1928)
19280428_art_1025 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 33, lk 2, 28.04.1928)
Linnavolikogu koosolek toimus raekojas. Osales 24 volinikku.
Päevakorras:
1. Päevakorra kinnitamine
2. Sundmääruse alkohoolsete jookidega kauplemise aja ja korra kohta täiendamine Erand tehti pargi einelauale, millel lubati olla lahti pikemalt - äripäevadel kella 9ni ja puhkepäevadel kella 12ni õhtul
3. Sundmäärus kooliealiste laste registreerimise kohta Valga linnas võeti vastu.
4. Sundmääruse mootorliikumisvahendite kasutamise kohta parandamine. Sundmäärus saadeti parandamiseks tagasi. Arutelu käigus leiti, et autoomanikel peaksid olema samasugused kohustused nagu olid veovoorimeestel (tulekahjude korral abistamine, öösel jaamas rongidel vastas olemine). Pärast väikest vaidlust võetakse muudatused vastu.
5. Sundmäärus turul kauplemise kohta võetakse pärast väikesi vaidlusi vastu.
6. Pr A. Põderiga Naha tänava laiendamiseks maa-ala ostulepingu kinnitamine kiidetakse heaks.
7. Lastekodu maavalitsusega ühisel ülalpidamisel kokkuleppe kava arutatakse põhjalikult läbi. Kogu vaidlus selle punkti üle kestis üle nelja tunni, kuid lõpuks võeti kokkulepe paljude parandustega vastu.

Ülejäänud punktid jäid ajapuudusel arutamata:
8. Valga linna toitlusosakonna 1919. aasta aruanne
9. Auto muretsemise küsimus Auto muretsemine kerkis päevakorrale sel põhjusel, et tööstuskooli korraldatavatel autojuhtide kursustel on autot vaja, kuna üüriauto kasutamine on kulukas ja auto ei ole igal ajal käepärast saada. Autot oleks linnale ka muidu vaja.
10. Noorte meeste kristliku ühingu palve 9 skp "Säde" saalis korraldatud kontsert-balli lõbustusmaksust vabastamiseks
11. H. Neulandi, L. Leppiku, K. Leelausi, K. Grosswaldi, E. Kalnini, E. Wittenbergi, B. Glückmani, E. Fuchsi, J. Zerlini, M. Platowi palved kinnisvaramaksu vähendada

  1. Lõuna-Eesti, nr. 32, lk 3, 25.04.1928 

10.12.2020/admin
 78
seotud pildid
19280425_art_1025 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 32, lk 3, 25.04.1928) 19280425_art_1025_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 32, lk 3, 25.04.1928) 19280428_art_1025 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 33, lk 2, 28.04.1928)