Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

ukj: 24.01.1904
19040205_art_107_0 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 29, lk 3 05.02.1904)
19040205_art_107_0 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 29, lk 3 05.02.1904)
NB! Leiti ilmseid loogikavigu või kaheldavaid kohti, mis on tähistatud märkega [?]

11. jaanuaril peeti karskusseltsi peakoosolek, millest võttis osa 67 liiget. Seltsi esimees H. Einer esitas aruande möödunud aasta tegevusest ja esines kõnega, milles ta mõistis hukka alkoholi tarbimise.
Seltsil on kokku 109 liiget, neist 10 naist. Aasta tagasi oli 82. 1903. aasta jooksul toimusid juhtkonna koosolekud igal nädalal. Protokollitud on 22 koosolekut. Üldkoosolekuid oli kaks.
Avalikest üritustest oli aasta jooksul 7 näitemängu, 3 perekonnaõhtut, 2 kirjanduslikku õhtut ja 1 jõulupidu. Loa saamine kirjanduslike õhtute korraldamiseks on keerulisemaks läinud.
Kassapidaja Tomberg andis teada, et aasta tulud olid 1699 rbl ja 33 kop ja kulud 1164 rbl 92 kop. Seega oli kassas aasta alguses 584 rbl 41 kop.
Võeti vastu mõned tähtsamad otsused:
1. Selts ostab endale klaveri
2. Palutakse luba näitemüügi korraldamiseks
3. Aastas peetakse vähemalt 6 üldkoosolekut asjade arutamiseks
4. Näitlejad saavad 10% näitemängu tuludest ja 30 rbl näitejuhile ning laulujuhile aastas

Juhatus valiti ühel häälel tagasi: esimees H. Einer, abiesimees Z. Ainson. Asemikuks tisler A. Reimann. Laekahoidjaks majaomanik katelsepp E. Tomberg, abiks kaupmees A. Lu[?]cht. Kirjatoimetajaks raudteekirjutaja E. Palu, asemikuks R. Rebane.
Valiti ka korrapidajad, lõbukomitee ja turniosakond ning seltsituumide ja varanduse revidendid.


Postimees (1886-1944) , nr. 29, lk 3 05.02.1904
24.10.2020/admin
 66

Zimm Ainson (Aintson) 1846-1919 Hans Einer 1856-1927 Peeter Einer 1863-1936 Märt Gross 1868-? Friedrich Karlson Jakob Kurg -1922 Ernst Henn Murrik 1863-1942 Ernst Palu 1881-1920 Juhan (Johan) Pullisaar 1878-1931 Jaan Raudsepp Robert Rebane A. Reimann Jaan Soo 1862-1951 Adolf Stafenau 1881-1970 Eduard Tomberg Karl Wassil (Vassil) 1866-?

Valga Eesti Karskuse Selts 1890-

19040205_art_107_0 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 29, lk 3 05.02.1904) 19040205_art_107_1 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 29, lk 3 05.02.1904)