Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

19.05.1932 : Linnavolikogu erakorraline koosolek. Juhatas J. Martinson. ...

19320521_art_10778 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 54, lk 3, 21.05.1932)
19320521_art_10778 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 54, lk 3, 21.05.1932)
Linnavolikogu erakorraline koosolek. Juhatas J. Martinson.
Päevakorras ainult kolm kiireloomulist punkti ja koosolek kestis ainult veerand tundi.

Koosoleku alguses anti teada, et volikogust on tagasi astunud sotsialistide rühmast volinik Päiw ja tema asemele astunud Pawlowitsch.

  • Valga keskkoolide võrgu muutmise küsimus. Senini on Valga poeglaste gümnaasium tegutsenud 10 ja tütarlaste gümnaasium 5 klassikomplektiga. Nüüd on õpilaste arv tunduvalt vähenenud ja seetõttu pole vajadust sellise arvu klassikomplektide järele. Selle tõttu teeb haridus- ja sotsiaalministeerium ettepaneku need koolid koolivõrgust 1. augustist välja arvata ja selle asemel luua uus ühisgümnaasium. Senised klassid saavad lõpetada vana õppekava järgi. Samuti on ka linna eelarve tulud vähenenud 15 000 kr võrra ja seetõttu peab leidma kokkuhoiukohti. Volikogu toetas ilma vaidlusteta ühehäälselt koolivõrgu muutmist ja kahe gümnaasiumi asemel ühis humanitaargümnaasiumi loomise ühe reaal- ja ühe humanitaarharuga. Uus kool kujuneks kümneklassiliseks keskkooliks järk-järgult 1. augustiks 1934. Kui õpilaste arv mõnes klassis peaks ulatuma üle nõutava, siis avatakse vastava klassi juurde kõrvalklass.
  • Linna elektrijaama küttekulude kokkuhoiu küsimus. Kuna eelmisel aastal saadi küttekuludelt kokkuhoidu, siis otsustati kokku hoitud summa 632 kr välja maksta elektrijaama töötajatele ergutustasudeks.
  1. Lõuna-Eesti, nr. 53, lk 5, 19.05.1932 

  2. Lõuna-Eesti, nr. 54, lk 3, 21.05.1932 

17.06.2022/admin
 33
seotud pildid
19320519_art_10778 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 53, lk 5, 19.05.1932) 19320521_art_10778 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 54, lk 3, 21.05.1932)