Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

30.06.1932 : Linnavolikogu koosolekul osales 25 volinikku ja koosolekut juhatas J. Martinson....

19320702_art_10828 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 71, lk 2, 02.07.1932)
19320702_art_10828 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 71, lk 2, 02.07.1932)
Linnavolikogu koosolekul osales 25 volinikku ja koosolekut juhatas J. Martinson. Koosoleku alguses mälestati äsja lahkunud kindral Ernst Põtra.
Päevakorras:
- Lisaeelarve nr 2 võeti vastu üksmeelselt.
- Elektrijaama küttekulude kokkuhoiu küsimus. Selleks et ergutada kokkuhoidu määrati elektrijaama masinistidele ja kütjatele väike ergutustasu.
- 1928. a. Valga tööstuskoolile tehtud tööstuslaenu tasumise kava pikendati neljale aastale.
- Algkoolide piirkondade kindlaksmääramine. Kuna algkoolide võrk muutus, siis muudeti kolme kooli piirkondi.
1. algkooli piirkond: Poska tänav, Pargi tänav kuni Alliku tänavani, Kungla tänav kuni Oja tänavani, Kuperjanovi tänav kuni Poska tänavani, Nurme tänav, Tartu mnt kuni Nurme tänavani, Lühike, Kesva, Savi, Puraküla, Suur-Telliskivi, Väike-Telliskivi, Tööliste tänavad, Võru mnt kuni raudteeni, Vabaduse, Turu, Kesk, Vee, Naha, Riia, Jaani, Härrade, Umb, Suur-Sepa, Väike-Sepa, Puiestee, Aia, Piiri, Mäe, Väike-Mäe, Pärnu, Põllu, Lai, Sauna, Suur-Liiva, Väike-Liiva, Mesipuu, Köie, Väike-Köie, Kitsas tänavad ning Vaksali puiestee.
2. algkooli piirkond: Tartu maantee alates Nurme tänavast, Siguri tänav, Perve tänav, Pikk tänav raudteeni, Tööstuse tänav, Tähe tänav alates Poska tänavast, Metsa tänav, Alliku tänav, Kuperjanovi tänav alates Poska tänavast, Kungla tänav alates Oja tänavast, Oja, Pedeli, Jõe, Rahu, Peetri tänavad, Roosi tänav kuni Petseri tänavani, Karja, Männiku, Puu, Spordi, Kase, Petseri, Jakobi, Maleva tänavad, Pargi tänav alates Alliku tänavast, Priimetsa talu.
3. algkooli piirkond: Petroli tänav, Roosi tänav raudteest Petseri tänavani, Soo tänav, Võru mnt alates raudteest, Aasa, Oru, Narva, Erne, Veski, Tiigi, Võnnu, Valli, Suur-Valli, Andrese, Väike tänavad, Pikk tänav alates raudteest, Lembitu, Antsla, Märdi, Koidu, Lõuna tänavad, Kapsta mõis kitsarööp. raudtee, Kapten Irve tänav.
- Sundmäärus koolikohustuslike laste registreerimise kohta Valgas võeti vastu.
- kinnisvaramaksust vabastamise palved rahuldati O. Kasak ja H. Madisson puhul.
- rahvahääletuse Valga linna jaoskonna komisjonide valimised. Võru-Valga-Petseri ringkonna komiteesse valiti esindajaks linnapea abi A. Kokkult. 1. jsk: J. Soo, J. Lõhmus, A. Schmidt, J. Kala, 2. jsk: K. Maurer, K. Madisson, pr Korp, H. Lillipuu, 3. jsk: E. Ilwes, J. Jänes, J. Lehepuu, A. Wibo, 4. jsk: K. Rode, A. Inn, A. Uusi, H. Tarnaste, 5. jsk: H. Sims, R. Kõrge, K. Willist ja W. Rebane.
- Algkoolide võrgukavva võeti abikool 1 klassikomplektiga
  1. Lõuna-Eesti, nr. 69, lk 3, 28.06.1932 

  2. Lõuna-Eesti, nr. 71, lk 2, 02.07.1932 

26.07.2022/admin
 84
seotud kohad
seotud pildid
19320628_art_10828 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 69, lk 3, 28.06.1932) 19320702_art_10828 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 71, lk 2, 02.07.1932)