Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

27.10.1932 : Linnavolikogu koosolek toimus raekojas. Koos oli 21 volinikku. Juhatas Rebane. ...

19321029_art_10952 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 122,  lk 2, 29.10.1932)
19321029_art_10952 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 122, lk 2, 29.10.1932)
Linnavolikogu koosolek toimus raekojas. Koos oli 21 volinikku. Juhatas Rebane.
Päevakorras:
- Linnasekretär Printsmanni asemel, kes haigemajas asemel kinnitati ajutiselt sekretäriks J. Lõhmus
- Ümberkorraldatava tööbörsi põhikirja kinnitamine sai heakskiidu. Haridus- ja sotsiaalministeeriumi soovil on nüüd tööbörs ühine linna- ja maavalitsuse jaoks.
- Kaitseministeeriumile maa-ala andmine. Linn andis riigile tüki metsaga maad, kuid sellele pole ligipääsu. Seetõttu on ministeerium teinud ettepaneku linnalt osta veel 1,4534 ha maad teeks. Lepiti kokku, et riik maksab 400 kr ha eest nii nagu ka Valga-Koikküla raudtee alla müüdud maa eest. Ettepanek võetakse vastu ühel häälel.
- Uue linnavolikogu valimiste tähtaja, volinikkude ja jaoskondade arvu ning selle väljakuulutamise korra kindlaks määramine. Valimiste ajaks kinnitatakse 10. ja 11. detsember 1932. Kuna politsei aadresslaua andmetel oli 1. jaanuari 1932 Valgas 11 999 kodanikku, siis määrati volinike arv 30le. Valimisjaoskondi moodustati 5: 1. jsk linna raekojas, 2. jsk "Säde" seltsimajas, 3. jsk Osoli mõisas , 4. jsk raudteelaste kodus, 5. jsk Poska 23.
- Linna valimiskomitee 2 liikme valimine. Valitakse A. Kokkult ja A. Kõiv.
- linnavolikogu valimisjaoskondade liikmete valimine. 1. jsk: Soo, Kala, Schmidt ja Lõhmus; 2. jsk: Saar, Lillipuu, Maddisson ja Maurer; 3. jsk: Ilwes, Jänes, Pastarus ja Lehepuu; 4. jsk: Uusi, Roode, Inn ja Tarnaste; 5. jsk: Korge, Willist, Käo ja Sims.
  1. Lõuna-Eesti, nr. 120, lk 1, 25.10.1932 

  2. Lõuna-Eesti, nr. 122, lk 2, 29.10.1932 

08.08.2022/admin
 52
seotud pildid
19321025_art_10952 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 120, lk 1, 25.10.1932) 19321029_art_10952 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 122,  lk 2, 29.10.1932)