Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

27.04.1933 : Linnavolikogu koosolek. Juhatas W. Rebane. ...

19330429_art_11145 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 46, lk 1, 29.04.1933)
19330429_art_11145 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 46, lk 1, 29.04.1933)
Linnavolikogu koosolek. Juhatas W. Rebane.
Päevakorras:
- Avalike keskkoolide võrgukava küsimus. Lastevanemate ettepanekul kerkis üles mõte muuta ühisgümnaasiumi reaalharu ümber kommertsharuks. Seda seisukohta pooldasid ka kooli hoolekogu ning linna- ja maa ühine haridusnõukogu. Pärast elavat arutelu volikogu võtab vastu otsuse, et 1. augustist on gümnaasiumis 10 klassikomplekti ühe humanitaar- ja ühe kommertsharuga.
- Ühiskondlike tööde jaoks Majandusministeeriumilt avansi küsimine otsustatakse jaatavalt 7500 kr suuruses summas.
- Linnade ja alevite maaga varustamise seaduse alusel Paju mõisast kinnistu nr 238 eraldatud "Puraküla linnaosa" maa-ala linna omanduseks vastuvõtmise küsimus. Volikogu volitab linnavalitsust ülevõtmise aktile alla kirjutama.
- Ella Murri palve lubada temal surnud mehele kuulunud Vabaduse 31 asuvat restorani üle võtta otsustatakse jaatavalt.
- Majandusministeeriumilt 1934. a. tulumaksu arvelt avansi palumine saab volikogu toetuse 10 000 kr ulatuses.
- Aleftina Brauni palve lubada Vaksali 15 Maria Krõlowi majas avada söögimaja "Metropolis" nime all otsustatakse jaatavalt.
- Riigikogu valimiste ja rahvahääletamise komiteesse Võru-, Valga-, Petseri ringkonna ühe esindaja valimine. Valitakse J. Melts.
- Rahvahääletamise Valga linna jaoskonna komisjonide valimine. 1. jsk: juhataja J. Soo, 2. jsk: juhataja K. Maurer, 3. jsk: juhataja E. Ilwes, 4. jsk: juhataja K. Roode, 5. jsk: juhataja A. Schmidt.
- Lõbustusmaksust vabastamise palved
- Kinnisvaramaksu vähendamise ja sellest vabastamise palved
  1. Lõuna-Eesti, nr. 44, lk 1, 25.04.1933 

  2. Lõuna-Eesti, nr. 46, lk 1, 29.04.1933 

25.09.2022/admin
 41
seotud pildid
19330425_art_11145 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 44, lk 1, 25.04.1933) 19330429_art_11145 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 46, lk 1, 29.04.1933)