Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

24.02.1930 : Vabariigi aastapäeval oli ilm võrdlemisi soe. Linnas lehvisid sini-must-valged lipud. ...

19300227_art_1150 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 22, lk 1, 27.02.1930)
19300227_art_1150 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 22, lk 1, 27.02.1930)
Vabariigi aastapäeval oli ilm võrdlemisi soe. Linnas lehvisid sini-must-valged lipud.

Kõrgemad sõjaväelased koos kohapealsete kaitseliidu juhtidega ja aukompaniiga hommikul jaamas, et vastu võtta sõjaministri esindajana kindral E. Põdderit.

Kell 12 toimus turuplatsil paraad, kus kõlas kolonel Sauselja käsklus: "Valvel!" ja orkester mängis pidulikku marssi. Paraadi võttis vastu kindral Põdder, garnisoni ülema kolonel Kurski ja leitnant Evertsoni saatel. Kindral Põdder pöördus lühikese kõnega kaitseväelaste, Kaitseliitlaste ja kodanike poole. Ka linnapea J. Soo tervitas garnisoni väeosi ja kaitsemalevlasi.

Kell 2 pl oli "Säde" avaras saalis kaitsemaleva aktus, millest ka kindral Põdder osa võttis. Aktuse avas maleva päälik major Hiob. Omas kõnes andis ta ülevaate Valga maleva arengust ja tööst 5 aasta jooksul. Järgnevalt märkis kindral Põdder oma hoogsas ja sõjamehelikus kõnes kaitseliidu organiseerimist vabariigi algpäevil ja andis edasi sõjaministri tervitused. Edasi anti 30le kaitseväelasele Valgeristid, mille said teiste hulgas kaitsemaleva päälik major J. Hiob, maleva pääliku abi L. Pallon, kapten J. Peterson, kaitseliitlased Jeremei Sepp, K. Rotberg, K. O. Uibopuu, P. Saretok, R. Kivimägi ja J. Soo. Järgmisena tervitas kaitsemalevlasi linnapea J. Soo, Läti Kaitseliidu esindaja konsul Osolinsh ja naiskodukaitsjate poolt pr I. Fiskar. Lõppsõna oli maleva päälikult major Hiobilt. Pärast aktust koguneti maleva staapi, kus naiskodukaitsjatelt oli korraldatud koosviibimine lõunalauas. Ka seal märgiti veelkordselt juubilaride tähtsat tööd kodukaitse alal.

Õhtul oli "Sädes" kodukaitse ühingu korraldusel hõimuõhtu, mille avas kindral Põdder. Pikema kõnega esines ungarlaste poolt prof Stefan Csekey, kes andis huvitava ülevaate Ungari ajaloost. Ettekannetega esinesid kodukaitsjate kvartett pr Fiskari juhatusel paari ilusa lauluga, prof A. Papmehl viiuli- ja prl Th. Koch klaveripaladega ning lõpuks esitati rahvatantse.

  1. Lõuna-Eesti, nr. 20, lk 3, 20.02.1930 

  2. Lõuna-Eesti, nr. 22, lk 1, 27.02.1930 

  3. Lõuna-Eesti, nr. 22, lk 3, 27.02.1930 

24.11.2021/admin
 84
seotud pildid
19300227_art_1150 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 22, lk 1, 27.02.1930) 19300227_art_1150_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 22, lk 3, 27.02.1930)