Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

22.02.1934 : Uue valitud linnavolikogu valimistulemused kinnitamise teade saadi 13. veebruaril ja...

Uue valitud linnavolikogu valimistulemused kinnitamise teade saadi 13. veebruaril ja nüüd toimus uue valitud linnavolikogu esimene koosolek. Koosoleku eel kõlasid linnapea kandidaati nimedest L. Palloni, adv J. Kalmi ja T. Willa nimed.

Saali oli kogunenud ligi sajapealine publik. Koosolekul osalesid kõik volinikud. Koosoleku avas endine volikogu esimees W. Rebane. Volikogu sotsialistide rühmast on tagasi astunud vol Kaska ja tema asemele kutsutud Ed. Urb. Vabadussõjalaste rühmast on tagasi astunud A. Palo ja tema asemel Alfred Uibopuu.

Dr Müllerson teeb ettepaneku täiendada päevakorda volikogu sekretärile palga määramisega, kuid see ettepanek lükatakse tagasi.

Päevakorda jäid:
- Volinike pühaliku tõotuse andmine ja volikogu juhataja valimine. Esitati Ed. Urb ja L. Pallon. Ed. Urb hääled 8 poolt ja 22 vastu, L. Pallon 14 poolt ja 16 vastu. Seega volikogu juhataja jäi valimata.
- Volikogu juhataja abide ja sekretäri valimine. Valiti ainult Aadu Printsmann sekretäriks.
- Linnavalitsuse liikmete arvu kindlaksmääramine. Dr Müllersoni ettepanek määrata kolmeliikmeline linnavalitsus, saab toetuse.
- Linnavalitsuse palkade kindlaksmääramine jääb hääletusel 15:15 ja seega vastuvõtmata.
- Linnavalitsuse liikmete valimine jääb ära, kuna linnavalitsuse liikmete palk jäi eelmises päevakorrapunktis määramata.
- Revisjonikomisjoni valimine. Valitakse viieliikmeline koosseisus H. Leiur, A. Schmidt, Joh. Pastarus, Ed. Meeks ja Brachman.
- Eelarvekomisjoni valimine. Valitakse A. Kokkult, T. Grünberg, A. Neuland, N. Kõiw, Tretjakow.
- Kinnisvara maksust vabastamise palved. Võeti vastu linnavalitsuse esitatud kujul.
- Pargi einelaua pidamise õiguse edasiandmise küsimus A Le Coqile sai toetuse.
- Maakoolivalitsuse palve võtta Valga ühisgümnaasiumi majandamise kulud Valga linna kanda. Leiti et need peaks jääma maavalitsuse kanda.

Esialgsest päevakorrast jäid välja:
- Linna kaalukoja rentniku palve rendi vähendamise kohta
- Liisa Kõvaski palve söögimaja üleandmiseks H. Tauberile

  1. Lõuna-Eesti, nr. 19, lk 1, 15.02.1934 

  2. Lõuna-Eesti, nr. 21, lk 1, 20.02.1934 

  3. Lõuna-Eesti, nr. 22, lk 3, 24.02.1934 

31.12.2022/admin
 54
seotud kohad
seotud pildid
19340215_art_11521 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 19, lk 1, 15.02.1934) 19340220_art_11521 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 21, lk 1, 20.02.1934) 19340224_art_11521 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 22, lk 3, 24.02.1934)