Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

26.04.1934 : Toimus linnavolikogu koosolek. Koosolekut juhatas W. Rebane. Kohal olid kõik...

19340428_art_11636 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 47, lk 3, 28.04.1934)
19340428_art_11636 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 47, lk 3, 28.04.1934)
Toimus linnavolikogu koosolek. Koosolekut juhatas W. Rebane. Kohal olid kõik 21 volinikku.
Koosoleku alguses loetakse ette teadaanne vabadussõjalaste volikogust tagandamise kohta. Otsustatakse saata telegrammid riigivanemale ja kindral Laidonerile, milles tänatakse neid kindlameelse tegevuse eest korra tagamisel.

Päevakorras oli 20 punkti:
- volikogu juhataja ja abide valimine. Juhataja kandidaatideks esitatakse H. Sims ja Ed. Urb, kellest kumbki ei saa toetust. Samuti jäävad valimata juhataja abid.
- linnavalitsuse liikmete palkade määramine. T. Grünbergi ettepanek määrata linnapea palgaks 150 kr, linnapea abi palgaks 120 kr ja nõuniku palgaks 90 kr, kuid ka see ettepanek lükatakse häältega 10:11 tagasi. Vol. Willa soovib juba teist korda võtta 20-minutilist vaheaega, kuid ka see ettepanek lükatakse tagasi.
- linnavalitsuse valimine jääb arutamata.
- komisjonide liikmete valimised. Valitakse ära revisjonikomisjon Eelarvekomisjoni kaks liiget jääb valimata, sest mõlemad kandidaadid ei saa toetust. Majanduskomisjoni viiest liikmest valitakse kolm, kaks saavad rohkem vastuhääli, kui poolt. Samuti jääb kaks liiget kümnest valimata tervishoiukomisjoni. Linna ilustamise komisjoni valitakse kolmeliikmeline: K. Rotberg, Herm. Illisson ja Ed. Urb. Kinnisvarade hindamise komisjoni 15 liikmest jääb valimata kolm. Vaeslaste kohtu neljast liikmest valitakse kolm.
- avansi lubamine. Lubatakse linnavalitsusel majandusministeeriumilt paluda avanssi 10 000 kr suuruses linna tulumaksu arvel.
- kinnisvaramaksust ja lõbustusmaksust vabastamise palved arutatakse läbi.
- Dundre talu rentniku palve rendi vähendamiseks lükatakse tagasi.
- A. Sibaaewi palve koeramaksust vabastamiseks saab ühehäälse toetuse.

  1. Lõuna-Eesti, nr. 45, lk 1, 24.04.1934 

  2. Lõuna-Eesti, nr. 47, lk 3, 28.04.1934 

14.01.2023/admin
 48
seotud pildid
19340424_art_11636 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 45, lk 1, 24.04.1934) 19340428_art_11636 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 47, lk 3, 28.04.1934)