Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

13.12.1934 : Toimus linnavolikogu koosolek. Jällegi oli koosolek tülide rohke ja selle...

19341214_art_12045 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 144, lk 3, 14.12.1934)
19341214_art_12045 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 144, lk 3, 14.12.1934)
Toimus linnavolikogu koosolek. Jällegi oli koosolek tülide rohke ja selle käiku oli tulnud jälgima mitmekümnepealine kuulajaskond.

Päevakorras:
- 1933-34. aasta aruanne. Aruande järgi oli puudujääk 2000 kr. Volinik Tahvenau esitab 22-punktilise ülevaate, mille alusel ta väidab, et linnavalitsuse tegevuses on olnud suuri rikkumisi ja aruannet ei saa sellisel kujul vastu võtta. Sellest kujuneb suurem sõnavahetus linnapea Willa ja endise abilinnapea J. Meltsi vahel. Lõpuks siiski aruanne kinnitatakse.
- Tööstuskooli revideerimise aruanne. Võeti linnapea ettepanekul tagasi ja võetakse arutusele koolivalitsuses ja haridusnõukogus.
- Volikogu juhataja ja abide valimine. Juhatajaks valitakse tagasi H. Sims.
- Volikogu 1935. a. koosolekute päevade kindlaksmääramine
- Sundmäärus lõbustusmaksu võtmise kohta Valga linnas võetakse vastu.
- Korstnapühkimise taksid kiidetakse heaks. Taksid on 20% odavamad senisest. Iga korstna pealt, mida vähemalt 6 korda aastas peab pühkima makstakse majaomaniku poolt ühekordse maja pealt 1 kr, kahekordse 1,20 kr ja kolmekordse 1,60 kr ja neljakordse maja pealt 2 kr. Lisaks iga lõõri pealt 20-80 senti olenevalt maja korruste arvust. 3
- Vaeslastekohtu esimehe valimine. Valitakse advokaat M. Laurits.

Järgnevad vähemtähtsad punktid võetakse vastu rahulikus toonis.
- Linna avaliku matmispaiga maksunormide kindlaks määramine 1935-37. aastateks. Kinnitati platsid müügi korral 3 kr ruutmeeter, üksik haud 3 kr ja reaplatsid tasuta. 4
- Valga linna teise viinakaupluse avamise küsimus ja selle lisaeelarve nr 1. Maksuvalitsuse nõudmisel tuleb avada teine viinapood Valgas või anda see eraettevõtja kätte. Otsustati asutada uus pool Võru tänaval Th. Willa majas. 4
- Lõbustusmaksust vabastamise palved
- Kinnisvaramaksust vabastamise palve
- Karl Pikk'a ja Emeljan Masso palved, nendele põlisele rendile antud maatükkidele elumajade ehitamise tähtaega pikendada

  1. Lõuna-Eesti, nr. 143, lk 1, 12.12.1934 

  2. Lõuna-Eesti, nr. 144, lk 3, 14.12.1934 

  3. Lõuna-Eesti, nr. 146, lk 2, 19.12.1934 

  4. Lõuna-Eesti, nr. 146, lk 4, 19.12.1934 

14.03.2023/admin
 31
seotud pildid
19341210_art_12045 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 143, lk 1, 12.12.1934) 19341214_art_12045 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 144, lk 3, 14.12.1934) 19341214_art_12045_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 144, lk 3, 14.12.1934) 19341214_art_12045_2 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 144, lk 3, 14.12.1934) 19341219_art_12045 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 146, lk 2, 19.12.1934) 19341219_art_12045_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 146, lk 4, 19.12.1934) 19341219_art_12045 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 146, lk 4, 19.12.1934)