Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

31.01.1935 : Linnavolikogu koosolek peeti raekojas. Kohal oli 19 volikogu liiget. Juhatas...

19350201_art_12128_0 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 14, lk 3, 01.02.1935)
19350201_art_12128_0 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 14, lk 3, 01.02.1935)
Linnavolikogu koosolek peeti raekojas. Kohal oli 19 volikogu liiget. Juhatas H. Sims.
Enne päevakorra juurde asumist tuletas volikogu esimees H. Sims lühikeses kõnes meelde, et 16 aastat tagasi käisid ägedad lahingud Valga pärast Paju väljal ja mujal. Langenuid mälestati leinaseisakuga.

Päevakorras:
- Päevakorra kinnitamine - täiendati ühe linnavalitsuse esitatud päevakorrapunktiga.
- Linnavalitsuse teadaanded Linnapea Th Willa teatas, et Lai 16 elumaja, mille A. Wilkalis enne surma linnale haigemajaks kinkis, on linnale kreposteeritud. Arvesse võtte A. Wilkalise teeneid, austati kadunut leinaseisakuga. Teadeande teises osas kordas linnapea peaministri asetäitja K. Eenpalu mõtteid kohalike omavalitsuste juhtide uue aasta kokkutulekul. Volinik J. Melts tänas linnapead isikliku panuse eest A. Wilkalise maja linnale saamisel ja volikogu ühines sellega. Riigivanemale ja ülemjuhatajale otsustati saata tänutelegramm senise tagajärjeka töö eest riigi juhtimisel.
- linna 1933/34 a. aruanne, mis tuli teistkordselt kinnitamisele kuna siseministeerium aruannet ei kinnitanud. Ühe põhjusena, miks aruannet ei kinnitatud, oli Jessinovski ja Meieri firmalt tekkinud 2000 kr elektrivõlg. Linnavalitsus tegi ettepaneku see võlg sisse nõuda ja kui võlgnikud on maksejõuetult, siis nõuda see sisse eelmistelt linnavalitsuse liikmetelt J. Soolt, J. Kalalt ja J. Meltsilt. Selle peale tekib kahetunnine vaidlus, mille järel linnavalitsus oma ettepanekut veidi pehmendab ning see võetakse vastu.
- lisaeelarve nr 5 võetakse vastu.
- tapamaja taksid 1935/36 a. kohta võetakse vastu.
- sundmäärus kinnisvarade üle teadete andmise kohta Valga linnas võetakse vastu.
- Valga linna elektrivoolu andmise tingimuste sundmääruse täiendamine võetakse vastu.
- Valga tulumaksu segakomisjoni ühe kaasistuja ja asetäitja valimine*. Valitakse A. Schmidt ja M. Gross.
-
Riigi kinnisvaramaksu komisjoni liikmete ja nende asemike valimine. Valitakse N. Kõiw, M. Gross, H. Leiur ja K. Zeshneek. Asemike valimisel tekkis väike vahejuhtum, kus H. Simsi kandidatuuri ei saanud hääletama hakata, sest volikogu asejuhatajat polnud valitud.
-
mitmesugused palved**

  1. Lõuna-Eesti, nr. 12, lk 3, 28.01.1935 

  2. Lõuna-Eesti, nr. 14, lk 3, 01.02.1935 

31.03.2023/admin
 55
seotud pildid
19350128_art_12128 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 12, lk 3, 28.01.1935) 19350201_art_12128_0 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 14, lk 3, 01.02.1935) 19350201_art_12128_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 14, lk 3, 01.02.1935) 19350201_art_12128_2 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 14, lk 3, 01.02.1935) 19350201_art_12128_3 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 14, lk 3, 01.02.1935)