Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

28.03.1935 : Linnavolikogu koosolek toimus raekojas. ...

19350329_art_12219 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 37, lk 1, 29.03.1935)
19350329_art_12219 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 37, lk 1, 29.03.1935)
Linnavolikogu koosolek toimus raekojas.
Volikogust välja langenud J. Kala asemel asus volikogu tööst osa võtma A. Wibo, kes andis vande.

Päevakorras:
- Valga linna tööstuskooli tööstuse 1934/35. aasta lisaeelarve nr. 1. Lisaeelarve 4000 kr võeti vastu, sest tööstuskooli tööstuse läbikäik on suurenenud.
- Majandusministeeriumilt tulumaksu arvelt avansi palumine. Otsustati jooksvate kulude katteks küsida 8500 kr.
- Ühisgümnaasiumil saamata jäänud õppemaksu kustutamine. Kustutati 6 koolist lahkunud õpilase maksuvõlg 127 kr suuruses summas. Lisaks sellele on ühisgümnaasiumi võimla kasutamise eest võlgu jäänud NMKÜ 43 kr ja skautide malev 40 kr. Kuigi selles osas ei ole üksmeelt, võetakse linnavalitsuse ettepanek need võlgnevused kustutada, vastu.
- Kinnisvaramaksust vabastamise ja muud palved. Linnavalitsus võtab selles küsimuses oma ettepaneku tagasi, kuid otsustatakse siiski koolide jaoks kultuurfilmide näitamine lõbustusmaksust vabastada.
- Kinode "Ilmarine" ja "Rex" pidajate palved vähendada kinodelt võetava lõbustusmaksu protsendi määra. Adele Wühner palub vabastada kinnisvaramaksust Mesipuu 4, sest maja olevat tühi. Johan Müllerson teeb ettepaneku kinnisvaramaksu võla protsente endise linavabriku S. Sepa 3 eest. Pärast vaidlust linnapea T. Willa ja J. Meltsa vahel, otsustatakse A. Wühneri palve tagasi lükata, aga J. Müllersoni kinnisvaramaksu vähendada 1 protsendile kuus.
- Pauline Arjase alkoholiste jookidega restorani üleviimise küsimus Kesk tänavalt Vabaduse 1 asuvasse majja. Selles küsimuses tekivad palavad rääkimised. Linnapea T. Willa toob välja, et hoone on elamiseks hädaohtlik ja sellekohase otsuse tegi ülevaatamiseks loodud komisjon koosseisus ln Meeks, linnainsener Sõber ja abikomissar Lõhmus. Sellepärast kolis ka ETK pärast J. Pitka Valgas käimist hoonest välja. Pakutakse välja ka alternatiivne ettepanek, kus nõutakse enne loa andmist maja korda tegemist, kuid ükski ettepanek ei saa tarvilisi hääli kokku ja asi jäi otsustamata.

  1. Lõuna-Eesti, nr. 35, lk 3, 25.03.1935 

  2. Lõuna-Eesti, nr. 37, lk 1, 29.03.1935 

21.04.2023/admin
 52
seotud pildid
19350325_art_12219 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 35, lk 3, 25.03.1935) 19350329_art_12219 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 37, lk 1, 29.03.1935) 19350329_art_12219_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 37, lk 1, 29.03.1935)