Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

30.01.1936 : Valga linnavolikogu pidas raekojas aasta esimese koosoleku. ...

19360131_art_12735 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 12, lk 1, 31.01.1936)
19360131_art_12735 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 12, lk 1, 31.01.1936)
Valga linnavolikogu pidas raekojas aasta esimese koosoleku.
Enne päevakorra juurde asumist loeti ette riigivanem K. Pätsi kiri, milles ta tänab volikogu õnnesoovitelegrammi eest. Selle peale otsustati saata talle uus telegramm tulevase rahvahääletuse toetuseks.

Päevakorras:
- Valga linna tapamaja taksid 1936.-37.a. kinnitati esitatud kujul.
- Lisaeelarve nr 7. Selles on ette nähtud summad raekoja remondiks, õpetajatele lisatasu maksmiseks, ambulantsi korraldamiseks jne.
- Valga seltskondliku ühingu palve alkoholiga einelaua üleviimiseks Vee 2 rahuldati.
- Valgas asuvate usuühingute matmispaikade 1936.-1938. a. maksunormid. Määrati Jaani koguduse Vabaduse tn ja Priimetsa kalmistu ning ap. õigeusu kalmistu matmispaikade hinnad.
- Vaeslastekohtu liikmete arvu kindlaks määramine
- Vaeslastekohtu esimehe ja liikmete valimine. Esimeheks valiti T. Willa, asetäitjaks J. Kõiwumägi ja liikmeks A. Saukas. Asemikkudeks H. Leiur ja G. Saarwa.
- Valga tulumaksu segakomisjoni kolmanda kaasistuja ja aset. valimine. Valiti A. Schmidt ja aset. H. Leiur.
- Lootuseta võlgade kustutamine. Kustati võlgasid 746 kr 46 s eest, põhjuseks võlgnike vaesumine või surm.
- Lõbustusmaksust vabastamise palved. Vabastatid Noorte Kotkaste sõprade seltsi ja Valga skautsõprade seltsi peod lõbustusmaksust.
- Valga linna algkoolide õpetajatele lisatasu maksmise küsimus. Vastu võeti linnavalitsuse ettepanek. Lisatasu said järgmised õpetajad: A. Egel, A. Kreewald, M. Sarw, O. Kattai, J. Portsmut, E. Aalberg, P. Ernits, M. Laats, E. Wibo, A. Wibo, A. Portsmut, J. Karolin, H. Tarnaste, A. Puudersell, J. Kasak ja W. Slakomanow.
- Linna kanalisatsiooni projekt otsustati osta insener K. Jürgensonilt 3. Mõni aasta tagasi pakkus ins Jürgenson Riia politehnikumis diplomitööna tehtud Valga linna kanalisatsiooniprojekti. Toona jäi töö omandamata, sest polnud otsest tarvidust. Seda tööd kavatsetakse kasutada uue kanalisatsiooniprojekti väljatöötamise juures alusmaterjalina. Hinnaks lepiti kokku 600 kr.

  1. Lõuna-Eesti, nr. 10, lk 3, 27.01.1936 

  2. Lõuna-Eesti, nr. 12, lk 1, 31.01.1936 

  3. Vikipeedia, Karl Jürgenson, https://et.wikipedia.org/wiki/Karl_J%C3%BCrgenson, 03.01.2024 

03.01.2024/admin
 31
seotud pildid
19360127_art_12735 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 10, lk 3, 27.01.1936) 19360131_art_12735 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 12, lk 1, 31.01.1936)