Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

02.07.1980 : Valga Kultuurimajas, Lenini 1 toimus Valga Linna Rahvasaadikute Nõukogu 16....

19800708_art_12742 (Allikas: Kommunist : EKP Valga Rajoonikomitee ja Valga Rajooni RSN häälekandja, nr. 79, lk 1, 08.07.1980)
19800708_art_12742 (Allikas: Kommunist : EKP Valga Rajoonikomitee ja Valga Rajooni RSN häälekandja, nr. 79, lk 1, 08.07.1980)
Valga Kultuurimajas, Lenini 1 toimus Valga Linna Rahvasaadikute Nõukogu 16. koosseisu kolmas istungjärk.
Päevakorras olid:
1. Organisatsioonilised küsimused
2. Informatsioon Valga linnanõukogu 26. septembri 1979. a. otsuse "Sporditöö olukorrast ja rahvaspordi arendamisest Valga linnas" täitmisest.

Ülevaade ajalehest "Kommunist" 08.07.1980 nr. 79, lk 1:
Valga linna rahvasaadikute nõukogu 16. koosseisu 3. istungjärgul esitas alatise mandaatkomisjoni sekretär Eda Jürine ettekande saadiku volituse läbivaatamise kohta. Täiendavatel valimistel, mis toimusid 29. juunil k. a. Valgas, valiti elamutevalitsuse kollektiivi poolt esitatud saadikukandidaat Kalju Lootus Valga linna rahvasaadikute nõukogu saadikuks.

Rahvasaadikute parteigrupi koosolekul võttis sõna rajooninõukogu täitevkomitee esimees Jakob Unt. EKP Valga Rajoonikomitee büroo ja Valga Rajooni RSN Täitevkomitee nimel soovitas ta valida Valga linnanõukogu täitevkomitee esimeheks rahvasaadik Taimi Käos, kes seni töötas ajalehe «Kommunist» korrespondendina ja juhtis kolmandat koosseisu linnanõukogu alatist elamu- ja kommunaalmajanduse ning heakorrakomisjoni.

Rahvasaadikute parteigrupi nimel tegi rahvasaadik Ivan Mannine istungjärgul ettepaneku valida Valga Linna RSN Täitevkomitee esimeheks rahvasaadik Taimi Käos. Saadikud ühinesid ettepanekuga ja ühel häälel valiti Taimi Käos Valga linnanõukogu täitevkomitee esimeheks. Täitevkomitee aseesimehe Linda Mägi ettepanekul valiti Taimi Käos täitevkomitee liikmeks ja ühtlasi vabastati ta alatise elamu- ja kommunaalmajanduse ning heakorrakomisjoni esimehe kohustest. Eespool nimetatud alatise komisjoni esimeheks valiti ela-

mutevalitsuse juhataja rahvasaadik Kalju Lootus. Istungjärgul kuulati informatsiooni linnanõukogu 26. septembri 1979. a. otsuse «Sporditöö olukorrast ja rahvaspordi arendamisest Valgas» täitmise kohta. Aru andsid kommunaalkombinaadi direktor rahvasaadik Meinhard Järlik ja mööblivabriku direktor rahvasaadik Väino Nool. Linnanõukogu alatise haridusja kultuurikomisjoni ning alatise noorsookomisjoni nimel . esitas kaasaruande noorsookomisjoni esimehe asetäitja rahvasaadik Merce Mäll. Mõlemas kollektiivis kulgeb otsuse täitmine rahuldavalt. Kommunaalkombinaadil on olnud ühised spordipäevad teiste rajoonide, sportlastega, Pärnu ja Valka kommunaalkombinaaöiga. Korraldatakse VTK normide täitmise päevi. Peetakse tegevsportlaste ja spordiaktivistide austamise õhtuid. Mullu võitis kommunaalkombinaat aastaringse spartakiaadi. Edukalt kulgeb ka tänavune võistlus, viiel alal ollakse esikohal.

Ka mööblivabrikus käib sporditöö vastavalt istungjärgu otsuse põhjal tehtud ürituste plaanile. Võidupüha eel valmis metsamajandiga kahasse ehitatud 1,3-kilo-meetrine terviserada. Rohkesti osalejaid on olnud talvistel lumepidudel. Tippsportlasi on mööblivabrikus vähe, ent rahvaspordiüritusil osaletakse meeleldi. Pearõhk ongi massilisusel. Sotsialistliku võistluse juhendisse võetakse täiendavalt sisse sporditööst osavõtt.

  1. Kommunist : EKP Valga Rajoonikomitee ja Valga Rajooni RSN häälekandja, nr. 75, lk 1, 28.06.1980 

  2. Kommunist : EKP Valga Rajoonikomitee ja Valga Rajooni RSN häälekandja, nr. 79, lk 1, 08.07.1980 

04.01.2024/admin
 47
seotud isikud
seotud pildid
19800628_art_12742 (Allikas: Kommunist : EKP Valga Rajoonikomitee ja Valga Rajooni RSN häälekandja, nr. 75, lk 1, 28.06.1980) 19800708_art_12742 (Allikas: Kommunist : EKP Valga Rajoonikomitee ja Valga Rajooni RSN häälekandja, nr. 79, lk 1, 08.07.1980)