Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

18.05.1983 : Valga Kultuurimajas, Lenini 1 toimus Valga Linna Rahvasaadikute Nõukogu 17....

19830602_art_12743 (Allikas: Kommunist : EKP Valga Rajoonikomitee ja Valga Rajooni RSN häälekandja, nr. 56, lk 1, 14.05.1983)
19830602_art_12743 (Allikas: Kommunist : EKP Valga Rajoonikomitee ja Valga Rajooni RSN häälekandja, nr. 56, lk 1, 14.05.1983)
Valga Kultuurimajas, Lenini 1 toimus Valga Linna Rahvasaadikute Nõukogu 17. koosseisu viies istungjärk.
Päevakorras olid:
1. Valga teenindusvalitsuse tööst Valga linna elanike teenindamisel

Ajalehest "Kommunist" 02.06.1983 nr 64, lk 1 2:
Valga linnanõukogu käesoleva koosseisu viiendal istungjärgul vaeti Valga teenindusvalitsuse tööd linna- ' rahva teenindamisel. Ettekande tegi teenindusvalitsuse juhataja Jaan Lattik. Hiljuti on rahva elukondliku teenindamise parendamiseks võetud vastu mitu otsust. Mullu novembris vaeti Eesti teenindusministeeriumi kolleegiumi väljasõiduistungil Valga teenindusvalitsuse tööd ja arengusuundi. Neist lähtudes on Valga teenindajad oma tegevuskavasid seadnud. Mullu ületati elanike elukondliku teenindamise aastaplaan 0,7 0/ n . Teenuseid tehti iga elaniku kohta keskmiselt 42,7 rubla eest. Ka tänavuste ülesannetega on toime tuldud. Valgalaste päralt on 20 teenust. Laiendamist vajaksid õmblustöödele ja mööbli valmistamine ning rituaalteenindus. Ehitusteeninduses, metalli- ja puidutööde teostamisel, kodumasinate remondil on takistavaks töökäte nappus. Keemilise puhastuse töökojas ja pesupesulas on tööde laiendamist pidurdavaks seadmete vananemine. Avariist avariini on töötanud linnasaun. Mitmete teenustööde tegemisel on määravaks materjalide saamine. Mõndagi on tehtud teenuste kvaliteedi parendamiseks ja teeninduskultuuri tõstmiseks, Vaatamata sellele ei suudeta mõningais teenustöökodades järgida tellimuste täitmise tähtaegu ega ära hoida pikki järjekordi.’ -Seda on tulnud ette ehitus- ja remonttööde tegemisel, riiete Õmblemisel, jalatsite parandamisel, mööbli valmistamisel ja , aeg-ajalt mujalgi. Vähene ori koduteeninduse osatähtsus. Tööde kvaliteet vajab parendamist keemilise puhastuse, kellaparanduse ja kodu-

masinate remondi töökojas. Tööde kvaliteet sõltub paljuski töötajate oskusist. ja kogemusist. Seepärast osutatakse teenindusvalitsuses palju tähelepanu töötajate kvalifikatsiooni tõstmisele. Tänavu on seda juba teinud 23 töötajat. Kord kvartalis tehakse kokkuvõtteid töö võistlusest «Kvaliteetse töö eesrindlane». Vaatamata tehtule, tuli mullu valgalastelt 21 pretensiooni, mistõttu tuli teenindusvalitsusel maksta 230 rubla kahju hüvitamiseks. Tänavu nelja kuuga on tulnud 6 kaebust, mis on nõudnud 60 rubla.

Teenindamise parendamiseks, tööde mahu suurendamiseks, tööjõunappuse korvamiseks rakendatakse tehnoloogilisi uuendusi, täiustatakse juhtimist ja struktuuri, tõhustatakse ametkondlikku kontrolli. Tänavuste ülesannete täitmiseks on kavandatud kindlad meetmed. Meie linlaste edasise teenindamise parendamine oleneb suuresti ehitus- ja rekonstrueerimistegevusest. Tuleval aastal on uue teenindusmaja ehitusel teha ehitusmontaažtöid 260 000 rubla eest. Rekonstrueeritakse pesumaja ja remonditakse saun ning mõlemad viiakse üle tsentraalküttele. Alustatakse uue sauna projekteerimisega. Edaspidi, uue teenindusmaja valmides, parandatakse mitmete teenustöökodade töötingimusi ja laiendatakse elanike vajadusi silmas pidades teeninduse mahtu. Kaasaruandes ja järgnenud arutelus Öeldi mitmeid hinnangmõtteid linlaste teenindamisest. Rahvasaadikud, liha- ja konservikombinaadi vanemmeister Ene Eichvald, mööblivabriku kontrolör õnne Liiv ja õmblusvabriku õmbleja Helve Rebane peatu-

sid neis käitistes tegutsevate teeninduspunktide tööl. Lihaja konservikombinaadis võetakse töötajailt vastu jalatseid parandamiseks, pesu pesta ja esemeid keemilisse puhastusse. Töötab ka juuksur. Mööblivabriku rahvas on rahul osutatud teenustega nii pesu pesemisel kui jalatsite, parandamisel. õmblusvabrikus töötab kahel päeval nädalas juuksur ja ühel kosmeetik. Kevad-su-vel jätkuks juuksuritööd koimandakski päevaks. Pesu vastuvõtu tarvis pole praegu ruume. Küll aga on olemas kiosk lillede müügiks. Seegi oleks vabrikurahvale vajalik teenus. Ühismõttena kinnitati seda, et teenuste osutamine töökollektiivides on kahepoolselt vajalik ja otstarbekas. See aitab säästa nii töö- kui ka puhkeaega ja vältida järjekordi teenindustöökodades. Mitmeid ettepanekuid tehti küttepuude saagimise, jalatsite parandamise ja hauakivide valmistamise parendamiseks. Võeti vastu- asjakohane otsus. Seejärel võeti teadmiseks linnanõukogu alatise haridusja kultuurikomisjoni tööaruanne. Selle komisjoni liikmed on tegutsenud agaralt. Peetud on kpus istungit, neist pooled väljasõiduistungeina ja kaks koos alatise noorsookomisjoniga. Linnanõukogu täitevkomitee istungile läks arutusele kaks küsimust, kontrollitud on otsuste täitmist ja vaetud mitmete ülesannete elluviimist.

Lõpetuseks arutati organisatsioonilisi küsimusi. Linnanõukogu istungjärk rahuldas täitevkomitee esimehe Taimi Käose avalduse sellelt töölt lahkumiseks. Valga linnanõukogu täitevkomitee esimeheks valiti rahvasaadik Gvidolf Oja.

  1. Kommunist : EKP Valga Rajoonikomitee ja Valga Rajooni RSN häälekandja, nr. 56, lk 1, 14.05.1983 

  2. Kommunist : EKP Valga Rajoonikomitee ja Valga Rajooni RSN häälekandja, nr. 64, lk 1, 02.06.1983 

04.01.2024/admin
 39
seotud pildid
19830514_art_12743 (Allikas: Kommunist : EKP Valga Rajoonikomitee ja Valga Rajooni RSN häälekandja, nr. 56, lk 1, 14.05.1983) 19830602_art_12743 (Allikas: Kommunist : EKP Valga Rajoonikomitee ja Valga Rajooni RSN häälekandja, nr. 56, lk 1, 14.05.1983) 19830602_art_12743 (Allikas: Kommunist : EKP Valga Rajoonikomitee ja Valga Rajooni RSN häälekandja, nr. 56, lk 1, 14.05.1983)