Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

27.02.1936 : Valga linnavolikogu koosolek toimus raekojas. Kohal oli 16 volinikku. ...

19360228_art_12776 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 23, lk 3, 28.02.1936)
19360228_art_12776 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 23, lk 3, 28.02.1936)
Valga linnavolikogu koosolek toimus raekojas. Kohal oli 16 volinikku.
Päevakorras:
- Päevakorra kinnitamine
- Teadaanded
- Vaestelastekohtu liikmete arvu kindlaksmääramine
- Vaestelastekohtu liikmete valimine. Valiti Wold. Neumann ja G. Saarwa.
- Anna-Emilie Puna'lt ja Ida-Wiwiine Liiwo'lt turu platsi alla maa-alade omandamise küsimus. 1907. aastal turuplatsi korraldamisel renditi majaomanikelt P. Siilakult (praegune omanik Ida-Elwiine Liiw) ja M. Duchowilt (praegune omanik Anna-Emilie Puka (Pukka)) uue turuplatsi alla osa nende kruntidest. Nüüd on need isikud soovinud rendihinna tõstmist või neile maa-ala tagastamist. Et neid maid turuplatsi jaoks vaja on, siis saavutas linnavalitsus kokkuleppe nende maatükkide ostmiseks. Volikogu toetas omandamist.
- Linna nakkushaiglaks riigilt omandatava end. naisvangla hoone ja selle juurde kuuluva krundi ostuhinna võla katmata osalt tasumise küsimus. 1935. aastal otsustas volikogu osta naisvangimaja 3000 kr eest. Ostuhinna pidi linn tasuma kuue aasta jooksul alates 1936/37 eelarveaastast. Nüüd teatas ministeerium, et võla kustutamata osa eest võetakse intressi 1% aastas alates 1. jaanuarist 1936.
- Lydia Dahl'i palve temale linna kassast makstud pensioni edasimaksmise asjas. 12.12.1935 otsustas volikogu lõpetada linna Lätis elavatele pensionäridele prouadele Dahl, Bektz ja Damberg linna pensioni maksmine. Nüüd pöördus pr Dahl linnavolikogu poole, et talle kui endise linnapea lesele pensioni maksmist jätkataks. Pensioni suurus on 10 kr kuus. Volikogu otsustab maksmist jätkata.
- Valga tööstuskooli töö tellimiste, valmistamise ja tööstuse jaoks materjali muretsemise määrus
- Lõbustusmaksust vabastamise palved
- Aleksander Kants'ile ühekordse toetuse väljamaksmise küsimus. A. Kants oli linna elektrijaama töötaja kuni 1. jaanuarini 1936, kui läks raudtee teenistusse. Samas oleks tal 1. märtsil saanud täis 15 aastat linna teenistuses, mille eest oleks määratud ühekordne toetus. Volikogu otsustas toetuse välja maksta.
  1. Lõuna-Eesti, nr. 22, lk 3, 26.02.1936 

  2. Lõuna-Eesti, nr. 23, lk 3, 28.02.1936 

06.01.2024/admin
 61
seotud pildid
19360226_art_12776 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 22, lk 3, 26.02.1936) 19360228_art_12776 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 23, lk 3, 28.02.1936)