Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

30.04.1936 : Valga linnavolikogu koosolek. ...

19360504_art_12890 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 47, lk 3, 04.05.1936)
19360504_art_12890 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 47, lk 3, 04.05.1936)
Valga linnavolikogu koosolek.
Enne koosoleku algust teatas linnapea T. Willa, et eelmise koosoleku protokoll on kinnitatud va Puraküla kruntide müügihinnad ja linna administratiiv piirkonna laiendamine Kaagjärve valla maade arvelt.
Päevakorras:
- Lisaeelarve nr 2 34 000 kr suuruses summas kiideti heaks. Suurem osa läks haigemaja remondi ja sisustuse jaoks ning endise naisvangimaja ehitamiseks nakkushaiglaks (23 780 kr). Kokku läheb mõlemi haigla kordaseadmine maksma 30 000 kr. Tuludena nähti ette riigilt haigla toetuseks 15 000 kr, laenuna 8870 kr elektrijaama fondist.
- Sundmäärus koolikohustuslike laste registreerimise kohta Valga linnas võeti vastu. 3
- Linna 1936. aasta maksumäärade täiendamine. Täiendavalt kehtestatakse maks 3 kr kruntide plaanide registreerimisel.
- Vaestelastekohtu esimehe valimine. Linnapea T. Willa astus sellelt kohalt tagasi, kuid kuna uusi kandidaate üles ei seata, siis jääb uus esimees valimata.
- Linnapea ja R. Johansoni ning J. Palmbergi vahel saavutatud kohtuliku kokkuleppe kinnitamine. Kokkulepe järgi maksavad endised tööstuskooli direktor ja instruktor linnale 108 kr.
- Valga linnas tegutsevate tuletõrje ühingu ja komandode ühise juhataja valimine. Valitakse kpt J. Põldma.
- Valga linna- ja maavalitsuste vahel sõlmitud kokkuleppe ühise lastekodu ülalpidamise kohta - tühistamine. Maavalitsus ei ole nõus lepingut lõpetama ja nõuab lastekodu osas mõttelist osa endale, kuid ministeeriumid on seisukohal, et kuna hoone ehitati riigi rahadega, siis ei ole maavalitsusel selleks õigust. Seetõttu otsustas linnavolikogu lepingu ühepoolselt lõpetada.
- Dundre talu müümise küsimus. Ettepanek ei saa vajalikul arvul hääli ja jääb vastu võtmata.
  1. Lõuna-Eesti, nr. 45, lk 3, 27.04.1936 

  2. Lõuna-Eesti, nr. 47, lk 3, 04.05.1936 

  3. Lõuna-Eesti, nr. 48, lk 2, 06.05.1936 

09.02.2024/admin
 14
seotud pildid
19360427_art_12890 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 45, lk 3, 27.04.1936) 19360504_art_12890 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 47, lk 3, 04.05.1936) 19360506_art_12890 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 48, lk 2, 06.05.1936)