Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

19.10.1932 : 3. üksikjalaväepataljon pühitses oma aastapäeva. Jaamaesisel oli suur hulk ohvitsere,...

19321022_art_1391 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 119, lk 3, 22.10.1932)
19321022_art_1391 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 119, lk 3, 22.10.1932)
3. üksikjalaväepataljon pühitses oma aastapäeva. Jaamaesisel oli suur hulk ohvitsere, eesotsas juubilarväeosa ülema kolonelleitnant E. Ahmaniga, kes ootasid ronglit saabuvaid külalisi. Aastapäevale saabusid kaitseministri abi kindral Lill, 2. diviisi ülem kindral Reek ja staabiülem kolonel Sauselg ning mitmete väeosade ülemad Tallinnast ja Tartust.

Kell 12 toimus "Sädes" aktus, mille avas pataljoniülem kolonel Ahman. Ülevaate pataljoni sõjaaegsest tegevusest andis tolleaegne pataljoniülem kolonel Kruus. Pataljoni tervitas kaitseministri abi kindral Lill, samuti ütles soojaid tervitussõnu 2. diviisi ülem kindral Reek. Linnavalitsuse poolt tõi tervitusi linnapea J. Soo, maavalitsuse poolt esimees K. R. Ruus, 2. soomusrongi rügemendilt kolonel Kursk, naisseltsilt pr Simson, "Säde" seltsilt ja tuletõrjujate poolt dr Müllerson, politseiametnike kogu poolt komissar Kirchenberg, Kaitseliidu poolt major Hiob. Lätlaste poolt tõi tervisi konsul Hassmann.

Kell 3 pl toimus kasarmu ruumides ühine lõunasöök, kus loeti ette ka saabunud tervitustelegramme.

Pärast lõunat oli pataljoni ohvitseride kasiinos austusavaldusena pataljoni märkide andmine, mille said kindralid Reek ja Lill, kolonel Kruus, linnapea J. Soo ja maavalitsuse esimees K. R. Ruus.

Õhtul oli suurepäraselt K. Rotbergi dekoreeritud "Säde" saalis perekondlik õhtu.

  1. Lõuna-Eesti, nr. 115, lk 1, 13.10.1932 

  2. Lõuna-Eesti, nr. 117, lk 3, 18.10.1932 

  3. Lõuna-Eesti, nr. 118, lk 3, 20.10.1932 

  4. Lõuna-Eesti, nr. 119, lk 3, 22.10.1932 

03.08.2022/admin
 76
seotud pildid
19321013_art_1391 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 115, lk 1, 13.10.1932) 19321018_art_1391 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 117, lk 3, 18.10.1932) 19321020_art_1391 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 118, lk 1, 20.10.1932) 19321020_art_1391_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 118, lk 3, 20.10.1932) 19321022_art_1391 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 119, lk 3, 22.10.1932)