Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

14.12.1933 : Linnavolikogu koosolekul oli kohal 28 volinikku. Juhatas W. Rebane. Kuna...

19331216_art_1505 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 143, lk 3, 16.12.1933)
19331216_art_1505 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 143, lk 3, 16.12.1933)
Linnavolikogu koosolekul oli kohal 28 volinikku. Juhatas W. Rebane. Kuna päevakorras oli linnapea valimine, siis oli pealtkuulajaid tavapärasest rohkem.
Päevakord:
- Päevakorra kinnitamine. Lisati üks päevakorrapunkt.
- Linnavolikogu koosolekute ajad 1934. aastal määrati kindlaks endiste aastate eeskuju st iga kuu viimasele neljapäevale.
- Linnavolikogu juhataja valimised. 15. veebruari 1934 valiti W. Rebane, abideks Karl Pärt ja Alfr. Neuland.
- Linnapea J. Soo lahkumispalve tervislikel põhjustel alates 1. jaanuarist 1934. Linnapea J. Soo võttis selle järel sõna ja tänas volinikke ja ligemaid kaastöölisi sõbraliku koostöö eest. Linnapea abi J. Melts avaldas linnavalitsuse nimel tänu lahkuvale linnapeale tehtud töö eest. Volikogu nimel tänas linnapead W. Rebane.
- Linnapea valimine. Uueks linnapeaks valiti majaomanike poolt üles seatud Märt Gross 21 poolt- ja 6 vastuhäälega. Palgaks määrati 230 kr kuus.
- Tänavate paranduste kava kinnitamine. 1934/35 aastateks 1) Valga-Võru maantee kruusateeks kivialusel ümber ehitamine 2) Naha tänava silla ehitustööde lõpetamine 3) turuplatsi osalise sillutustöö jätkamine 4) Valga-Viljandi killustiktee, Valga-Tartu ja Petrooleumi tänava jooksev remont 1935/36 aastateks 1) Naha tänava ehitustööde lõpetamine 2) Alliku tänava ehitamine kiviteeks 3) Väike-Pargi tänava sillutamine 4) Valga-Tambre tee kordaseadmine 1 km ulatuses, Valga-Viljandi killustiktee remont, turuplatsi sillutustööde jätkamine
- Restoran "Palermo" üleandmine lubati N. Jakobsonilt Jul. Kenderile
- kioski ehitamiseks S-Sepa ja V-Sepa tänavanurgale anti luba A. Luhsele
- Noorkotkaste pidu lõbustusmaksust vabastamine sai toetuse
- Jõuludeks toetuse määramine. Määrati ühekordset toetust hoolealustele ja puudustkannatavatele lastele 1 kr.
  1. Lõuna-Eesti, nr. 143, lk 3, 16.12.1933 

09.12.2022/admin
 46
seotud pildid
19331216_art_1505 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 143, lk 3, 16.12.1933)