Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

24.05.1934 : Linnavolikogu koosolek toimus raekojas. Enne koosolekut olid toimunud pingelised läbirääkimised...

19340526_art_1533 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 58, lk 1, 26.05.1934)
19340526_art_1533 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 58, lk 1, 26.05.1934)
Linnavolikogu koosolek toimus raekojas. Enne koosolekut olid toimunud pingelised läbirääkimised erinevate volikogu rühmade vahel, et kokku leppida linnavalitsuse koosseis. Nende läbirääkimiste tulemusena majaomanike rühm loobus T. Grünbergi kandidatuurist ja esile kerkis linnapea kohale T. Willa kandidatuur. See andis võimaluse et loetud tunnid enne volikogu koosolekut saadi linnavalitsuse moodustamises kokkuleppele. Volikogu koosolekut juhatab alguses W. Rebane.

Päevakorras:
- volikogu juhataja ja abide valimine. Juhataja kohale esitab T. Willa kandidaadiks H. Simsi ja J. Kala (sotsialistid) poolt Ed. Urb. Valitakse 12 poolthäälega Sims, kes asub kohe ka volikogu koosolekut juhatama. Abijuhataja kohale esitatakse ainult üks kandidaat J. Tahvenau, kes ka valitakse.
- linnavalitsuse liikmete palkade kindlaks määramine. Määratakse linnapeale 180 kr, linnapea abile 150 kr ja linnanõunikule 120 kr kuus.
- linnapea ja linnanõunike valimine J. Tahvenau esitab T. Willa. Linnapea abi kohale esitatakse J. Ilwese ja linnanõuniku kohale Meeksi kandidatuurid. Valga uueks linnapeaks valiti hääletega 11:10 advokaat T. Willa. Linnapea abi ja linnanõunike kandidaadid saavad 12 poolthäält ja seega valitud.
- 1934./35. eelarve võetakse päevakorrast välja, et uus linnavalitsus saaks selle üle vaadata.
- sundmäärus supelbasseinis ja Pedeli jões suplemise kohta võetakse vastu. Muu hulgas sätestatakse selles kohustus kasutada suplemisel trikood või supelpükse. Suplemise hooaeg on 1. maist kuni 1. oktoobrini. Ramsi sillast kuni raudtee pumbamajani on keelatud hobuste ujutamine ja pesupesemine. Samuti on keelatud supelranda tulla koertega.
- esindajate valimine Linnade Liitu. Valitakse A. Kokkult ja T. Grünberg.
- komisjonide liikmete valimine. Eelarvekomisjoni valitakse A. Stafenau, majanduskomisjoni Schmidt ja E. Urb, tervishoiukomisjoni J. Tamm, kinnisvarade hindamiskomisjoni A. Weberg ja A. Schmidt.
- haridusnõukogu liikmete valimine. Valitakse A. Kokkult ja J. Tahwenau.
- hoolekande komisjoni liikmete valimine võetakse päevakorrast maha.
- lastekodu, ühisgümnaasiumi, tööstuskooli, naiskutsekooli ja algkoolide hoolekogude liikmete valimine võetakse päevakorrast maha.
Päevakorras oli algselt kokku 19 punkti.

  1. Lõuna-Eesti, nr. 57, lk 3, 24.05.1934 

  2. Lõuna-Eesti, nr. 58, lk 1, 26.05.1934 

  3. Lõuna-Eesti, nr. 58, lk 2, 26.05.1934 

21.01.2023/admin
 50
seotud pildid
19340524_art_1533 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 57, lk 3, 24.05.1934) 19340526_art_1533 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 58, lk 1, 26.05.1934) 19340526_art_1533_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 58, lk 1, 26.05.1934)