Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

09.08.1934 : Õhtul pidas linnavolikogu oma erakorralise koosoleku. Koosolekule oli ilmunud 18...

19340810_art_1553 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 91, lk 3, 10.08.1934)
19340810_art_1553 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 91, lk 3, 10.08.1934)
Õhtul pidas linnavolikogu oma erakorralise koosoleku. Koosolekule oli ilmunud 18 volinikku, juhatas H. Sims. Täiendavalt võeti päevakorda Valga keskkooli juurde 3. paralleelklassi avamise küsimus.

Linnapea andis volinikele ülevaate Tööstuskoolis toimunud revideerimisest, mille käigus on ilmsiks tulnud suur puudujääk ja mitmeid pettusi.

 • Volikogu sekretäri kohusetäitjaks linnasekretäri puhkuse ajaks valiti J. Lõhmus
 • Kinnitati linnavalitsuse tööjaotus. Tööjaotuse kohaselt kuuluvad linnapea Villa juhtimisele linna kantselei, kassa ja koolivalitsus, abilinnapea Ilvese juhtida jäävad hoolekanne, elektrijaam ja linna tapamaja, linnanõunik Meeksile alluvad linna heakord, tänavad, kanalisatsioon jne.
  -Lisaeelarve nr 1. Eelarve mahus 3130 kr ulatuses võetakse pärast arutelu vastu. Suuremate summadena on selles 2500 kr suurune toetus ministeeriumilt Võru tänava sillutamiseks, 560 kr ühisgümnaasiumi remondiks ja 70 kr numbrite ja märkide valmistamine koertele, sest uue sundmääruse kohaselt peavad alates 1. septembrist kõik koerad olema varustatud kaelamärkidega.
 • Linna ehitus-sundmääruse muutmine. Puraküla majaomanikele antakse eriluba katta majade katuseid laastu- või sindlikatusega. Küll aga tuleb katused tulekindluse tõstmiseks vastava ainega immutada.
 • Hoolekande komisjoni liikme valimine. Tagasiastunud J. Saarmanni asemel valitakse Herman Illisson.
 • Kinnisvaramaksust vabastamised. Vabaduse 15 asuva majaomaniku K. Lepa palve lükatakse tagasi. O. Rüütlil vähendatakse maksu 25 kr võrra.
 • Lõbustusmaksust vabastamise palve E. N. Ü. W. osakonnalt rahuldatakse
 • Koeramaksust vabastamise palved: kahel juhul rahuldatakse, üks lükatakse tagasi
 • Valga keskkooli juurde 3. paralleelklassi küsimus. Otsustatakse pöörduda haridus- ja sotsiaalministeeriumi kaudu riigivanema poole, et 1934. aasta sügisel avataks kaks kolmandat, 1935. aastal kaks neljandat ja 1936. aastal kaks viiendat klassi. Juhul kui seda ei lubata, siis ollakse pigem nõus esimese klassi sulgemisega 3. paralleelklassi kasuks.
 1. Lõuna-Eesti, nr. 83, lk 3, 23.07.1934 

 2. Lõuna-Eesti, nr. 88, lk 4, 03.08.1934 

 3. Lõuna-Eesti, nr. 90, lk 3, 08.08.1934 

 4. Lõuna-Eesti, nr. 91, lk 3, 10.08.1934 

12.02.2023/admin
 43
seotud pildid
19340723_art_11794 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 83, lk 3, 23.07.1934) 19340803_art_1553 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 88, lk 4, 03.08.1934) 19340810_art_1553 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 91, lk 3, 10.08.1934)