Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

07.02.1906 : 25. jaanuari tuli Valka uut sõjaväge hulga vankrite ja kuulipildujatega....

vkj: 25.01.1906
25. jaanuari tuli Valka uut sõjaväge hulga vankrite ja kuulipildujatega. Mõlemad Valga Eesti seltside (karskusselts ja "Säde") muudeti kasarmuteks. Ka karskusseltsi kõrval asunud eramaja võeti sõjaväe käsutusse. Säde seltsi ruumides asuvad laenu- ja hoiuühisus ning krediitühisus on suletud. Läti ja Saksa seltside ruumid jäeti sõjaväest puutumata. Kuna pärast kella 9 uulitsatel liikuda ei tohi, on seltsielu peatnud. Vene karskusseltsi esimees M. on lahkunud.

Kreisiülem paigutas "Säde" ruumidesse Vene riigis ettetulnud rahutuste puhul Valka ilmunud sõjaväelased. Tõnis Grünbergi mälestused:
"Kui mina seltsi esimehena selle teate kätte sain, läksime kassahoidjaga koos kreisiülemalt seletust küsima, mispärast esimeses järjekorras Säde seltsi ruumidesse sõjaväge on asetatud, kui teisi ruume saadaval on. Peab tähendama, et see sündis linnavalimiste teisel päeval, kus ka järelvalimised olid eestlaste kasuks lõppenud. See oli muidugi Säde arvele pandud ja sain vastuseks ülemuselt: "Teie tahate linna majandust Sädest juhtida." "

  1. folklore.ee (Eesti Rahvaluule veeb), Valga linna ajaloolised traditsioonid, http://www.folklore.ee/pubte/ajaloolist/valga/valga.html, 1927 

  2. Postimees (1886-1944), nr. 21, lk 3, 26.01.1906 

  3. Postimees (1886-1944), nr. 22, lk 3, 27.01.1906 

17.10.2020/admin
 153