Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

ukj: 20.02.1906

Alates 7. veebruarist võivad kõik ärid, tööstused ja seltsid kindral Orlovi loal jälle kuni kella 12 õhtul avatud olla ja tegutseda. Samuti on linnakodanikel lubatud kuni kella 12ni uulitsatel liikuda. Tänavatele kogunes palju inimesi ja mängis kroonu orkester.
Samal päeval jõudis kindralmajor Orlov pealelõunase rongiga Riiast Valka ja peatus karskusseltsi ruumides. Järgmisel päeval käis ta arestimajas.
7. veebruaril lõpetas prokurör Valgas oma tegevuse ja sõitis Peterburi. Kokku saadeti pärast ülekuulamisi siit Pihkvasse u 400 inimest.


Postimees (1886-1944) , nr. 42, lk 3 20.02.1906
Postimees (1886-1944) , nr. 33, lk 3 09.02.1906
Postimees (1886-1944) , nr. 32, lk 3 08.02.1906
20.10.2020/admin
 50

Valga Eesti Karskuse Selts 1890-

arestimaja (kuni 1910)Valga Eesti Karskuse seltsi saal 1897-1910