Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

16.03.1935-17.03.1935 : Kahel päeval tähistati Kaitseliidu Maleva 10. aastapäeva. Kuna maleva aastapäev...

19350318_art_1612 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 32, lk 3, 18.03.1935)
19350318_art_1612 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 32, lk 3, 18.03.1935)
Kahel päeval tähistati Kaitseliidu Maleva 10. aastapäeva. Kuna maleva aastapäev langeb kokku vabariigi aastapäevaga, siis otsustati pidustused sel aastal korraldada 16. ja 17. märtsile. Maleva aastapäeva puhul ilmus "Maleva Teataja" erinumbrina, suurendatud kujul. 2 6 Pidustused jäädvustati ka filimilindile. 5

16. märtsil algasid Valga Kaitseliidu Maleva 10. aastapäeva pidustused jumalateenistustega kirikutes. Kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, kodutütred ja noorkotkad kogunesid maleva staabi juurde, kust ühises rongkäigus mindi linnakirikusse, kus jutluse pidas õpetaja Lauri ja mängis kaitsemaleva orkester.

17. märtsil võeti vastu Kaitseliidu ülemat kindral Roskat. Jaamas oli sel puhul üles rivistatud aukompanii ja Kaitseliidu ülemat oli tulnud tervitama Valga Kaitseliidu ja naiskodukaitse juhtkond. Rongi saabudes mängis orkester tervitusmarssi ja kindral Roskale raporteeris Valga Kaitseliidu Maleva päälik kolonel Hiob.

Samal päeval kell 12 toimus turuplatsil Kaitseliidu paraad, mida võttis vastu kindral Roska. Pärast üksuste tervitamist pidas kindral kõne ja andis edasi ülemjuhataja kindral Laidoneri tervitused.

Kell 2 pl algas "Sädes" aktus, kuhu oli kogunenud rohkelt rahvast. Saal oli päevakohaselt kaunistatud ja kahel pool kõnepulti olid riigivanema K. Pätsi ja kindral Laidoneri büstid. Aktuse avas maleva päälik kolonel Hiob, andes ülevaate maleva 10-aastasest tegevusest. Naiskodukaitse organisatsioonist ja tema tegevusest rääkis ringkonna esinaine E. Aalberg. Järgnesid tervitussõnad kindral Roskalt, millejärel anti Kotka- ja Valgeriste teenekatele kaitseliitlastele. Veel tõid tervitusi kodukaitse perele 2. diviisi ülem A. Traksmaa, Valga garnisoni ülem F. Pinka, linnapea Th. Villa ja maavalitsuse esimees J. Saul. Telegraafi teel oli saabunud tervitusi kaitseministrilt P. Lillelt, kaitseväe staabiülemalt kindral N. Reegilt ning naiskodukaitse esindajatelt M. Raamotilt ja S. Pruudenilt. Aktust kaunistasid kodutütarde koor, Tõrva kompanii segakoor prl M. Kulli juhatusel ja kaitsemaleva orkester. Aktuse lõppdes mindi maleva staapi, kus naiskodukaitsjatelt oli korraldatud lõunasöök.

Õhtul toimus "Sädes" pidu, kus esinesid estoonlased: priimabaleriin prl Maldutis ja ooperilaulja Artur Rinne. Õhtu lõpul esitati Valga näiteseltskonna poolt J. Ilvese lavastatud J. Jaigi näidend "Särumeeste rügement". Kõiki pühapäevaseid Kaitseliidu pidustusi filmiti.

  1. Lõuna-Eesti, nr. 19, lk 1, 13.02.1935 

  2. Lõuna-Eesti, nr. 27, lk 4, 04.03.1935 

  3. Lõuna-Eesti, nr. 30, lk 3, 11.03.1935 

  4. Lõuna-Eesti, nr. 31, lk 3, 15.03.1935 

  5. Lõuna-Eesti, nr. 32, lk 3, 18.03.1935 

  6. Valga Maleva Teataja, nr 5 (133), 17.03.1935 

16.04.2023/admin
 75
seotud pildid
19350128_art_12118 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 12, lk 3, 28.01.1935) 19350213_art_1612 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 19, lk 1, 13.02.1935) 19350311_art_1612 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 30, lk 3, 11.03.1935) 19350318_art_1612 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 32, lk 3, 18.03.1935) 19350318_art_1612_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 32, lk 3, 18.03.1935) 19350318_art_1612_2 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 32, lk 3, 18.03.1935) 19350318_art_1612_3 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 32, lk 3, 18.03.1935)