Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

12.04.1935 : Toimus linnavolikogu erakorraline koosolek, kus päevakorras oli ainult üks punkt...

19350415_art_1620 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 44, lk 1, 15.04.1935)
19350415_art_1620 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 44, lk 1, 15.04.1935)
Toimus linnavolikogu erakorraline koosolek, kus päevakorras oli ainult üks punkt - 1935./36. aasta eelarve kinnitamine.
Eelarve koostamine venis, sest linna tulud on vähenenud ja linnavalitsus pidi leidma kokkuhoiukohti. Uus eelarve oli tasakaalus 265 244 krooniga. Kulusid tuli kokku tõmmata u 17 000 kr võrra.

Eelarves eraldati muu hulgas summad raekoja kapitaalremondiks (2300 kr) ja uue linnaplaani koostamiseks (5000 kr). Raekojas lähevad remontimisele väljakäigud ja katus.

Veel otsustati likvideerida Naha tänava puu- ja heinaturg ning viia see üle toiduturu juurde. Samuti lammutatakse Naha tänaval asuv vana kaalukoda ja viiakse turuplatsile. Ka otsustati Naha tänav sillutada ja kaotada Kungla tänaval olev lastekodu alates 1. juunist 1935. Suurem osa lapsi jaotatakse peredesse, aga ülejäänute jaoks leitakse väiksemad ruumid.

Algkoolide võrgust kaotatakse 1. augustist abikool, sest selles õpib vaevalt 10 õpilast. Samuti on kavas 4. ja 5. algkool paigutada ühte majja.

Sisse seati lasteaia maks 1 kr lapse pealt kuus. Tervishoiu alal avati suletud haigemaja asemele ambulants.

Esimest korda oli eelarve juures ka seletuskiri, mis lihtsustas sellest aru saamist.

Eelarve osas on mitmeid sõnavõtte, kuid lõpuks võetakse see üksikute peatükkide kaupa ühel häälel vastu.

  1. Lõuna-Eesti, nr. 41, lk 3, 08.04.1935 

  2. Lõuna-Eesti, nr. 44, lk 1, 15.04.1935 

  3. Lõuna-Eesti, nr. 44, lk 4, 15.04.1935 

06.05.2023/admin
 25
seotud pildid
19350408_art_1620 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 41, lk 3, 08.04.1935) 19350415_art_1620 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 44, lk 1, 15.04.1935) 19350415_art_1620_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 44, lk 1, 15.04.1935) 19350415_art_1620_2 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 44, lk 1, 15.04.1935) 19350415_art_1620_3 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 44, lk 4, 15.04.1935)