Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

12.07.1935 : Linnavolikogu pidas erakorralise koosoleku raekojas. ...

19350715_art_1637 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 78, lk 3, 15.07.1935)
19350715_art_1637 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 78, lk 3, 15.07.1935)
Linnavolikogu pidas erakorralise koosoleku raekojas.
Päevakorras:
- algkoolide piirkondade ümberkorraldamise küsimus. 1932. aasta alusel määratud koolipiirkonnad ei ole ühesuurused, mistõttu on õpilasi kuhjunud 1. algkooli, samas 2. ja 3. algkoolis on õpilasi vähe. Piirkonnad jagatakse ümber:
1. algkooli piirkond: Tähe tänav algusest kuni nr. 25 ja 16 (Poska tänavani), Kungla tänav algusest kuni nr. 17 ja 14 (Poska tänavani), Kuperjanovi tänav algusest kuni 27 ja 14 (kuni Poska tänavani), Tartu maantee algusest kuni nr 31 ja 58 (Puraküla tänavani), Puraküla, S. Telliskivi ja W. Telliskivi, Tööliste, Vabaduse, Turu, Kesk, Wee, Naha, Riia, Jaani, Härrade, Umb, S. Sepa ja V. Sepa, Puiestee, Aia, Uus, Piiri, Mäe, W. Mäe, Pärnu, Põllu, Lai, Sauna, S. Liiwa, W. Liiwa, Mesipuu, Köie, Kitsas, W. Köie, Viljandi maantee algusest kuni 43-46, Wõru tänav algusest kuni raudteeni nr 5 ja 10, Waksali puiestee.
2. algkooli piirkond: Tartu maantee, alates nr 33 ja 60 kuni lõpuni, Nurme, Siguri, Perwe, Lühike, Keswa, Sawi, Tööstuse, Poska, Metsa, Alliku, Oja, Pedeli, Jõe, Rahu, Peetri, Männiku, Puu, Spordi, Kase, Pargi, Pikk tänav algusest kuni nr 21 ja 20, Tähe tänav alates nr 27 ja 18 kuni lõpuni, Kuperjanovi tänav alates nr 29 ja 16, Roosi tänav alates nr 9 ja 10 kuni lõpuni, Karja tänav alates nr 6 ja 3 kuni lõpuni, Kungla tänav alates nr 16 ja 19 kuni lõpuni, Priimetsa, Rükeli ja Renningi talud.
3. algkooli piirkond: Malewa, Jakobi, Petroli, Petseri, Soo, Aasa, Oru, Narwa, Erne, Weski, Tiigi, Wõnnu, Walli, Andrese, Wäike, Luha, Kpt Irwe, Lembitu, Antsla, Märdi, Koidu, Lõuna, Roosi tänav raudteest kuni Kungla tänavani nr 7 ja 8, Wõru tänav raudteest nr 7 ja 12 kuni lõpuni, Pikk tänav Kungla tänavast nr 23 ja 22 kuni lõpuni, Karja tänav kuni Kungla tänav nr 4 ja 1, talud lõunapool Tartu raudteed.
4. ja 5. algkoolide piirkonnad on kogu Valga linn.
- maalaste vastuvõtu küsimus linna algkoolidesse. Maalt käib linna kooli 63 õpilast. Senini ei olnud nende suhtes mingit korda vastuvõtmiseks. Kuna õpetamisega kaasnevad linnal kulud, töötati välja kord. Maalapsi võetakse linna kooli vastu ainut mõjuvatel põhjustel linna koolivalitsuse loal, kui 1) selleks on algkoolides ruumi 2) kui maalapsed maksavad linnale kooli majanduskulude katteks. Maksu ei saa võtta neilt lastelt, kellele linnakool on lähemal kui oma valla kool. Samuti on maksukohustusest vabad Läti Valgast algkoolidesse õppima saadetud lapsed, keda on üle 10.
- väljaspool koolikohustust olevate laste vastuvõtu küsimus linna algkoolidesse. Otsustati alla 7-aastaseid lapsi kooli mitte vastu võtta. 7-aastaseid võib vastu võtta teatud tingimustel.
- Valga linna algkoolide võrgukava kindlaks määramine
Suleti abialgkool (õpilaste arv 10, mis oli alla normi). Linna 1. algkoolis suleti üks 1. klass. 5. algkoolis, kus õpib 58 õpilast vähendati klassikomplektide arvu kolmelt kahele. Kulude kokkuhoiu mõttes paigutati 5. (läti) algkool ühte majja koos 4. (vene) algkooliga alates 1. augustist 1935.
- Sundmäärus kauplemise kohta linnas. Muudeti lahtioleku aegasid. Ärides, mis avatud üle 8 tunni päevas, tuleb võimaldada kahetunnine lõunavaheaeg.
- Lisaeelarve nr. 2, mis seoses tapamaja ehitamisega võeti vastu.
- Tööstuskooli ruumide küsimus. Haridusministeerium nõuab, et kuni uute ruumide ehitamiseni peab linnavalitsus leidma nõuetekohased ruumid. Otsustati kooli klassiruumideks ümber ehitada endine haigemaja, milleks kulub 1000 kr.
  1. Lõuna-Eesti, nr. 72, lk 3, 01.07.1935 

  2. Lõuna-Eesti, nr. 75, lk 3, 08.07.1935 

  3. Lõuna-Eesti, nr. 77, lk 1, 12.07.1935 

  4. Lõuna-Eesti, nr. 78, lk 3, 15.07.1935 

  5. Lõuna-Eesti, nr. 114, lk 3, 07.10.1935 

25.12.2023/admin
 38
seotud kohad
seotud pildid
19350701_art_1637 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 72, lk 3, 01.07.1935) 19350708_art_1637 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 75, lk 3, 08.07.1935) 19350715_art_1637 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 78, lk 3, 15.07.1935) 19350715_art_1637_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 78, lk 3, 15.07.1935) 19350715_art_1637_2 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 78, lk 3, 15.07.1935) 19350715_art_1637_3 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 78, lk 3, 15.07.1935)