Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

15.11.1936 : Toimus Valgamaa II rahvuspäev. Linn oli sellel päeva lipuehtes. ...

19361116_art_1747 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 129, lk 1, 16.11.1936)
19361116_art_1747 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 129, lk 1, 16.11.1936)
Toimus Valgamaa II rahvuspäev. Linn oli sellel päeva lipuehtes.
Kell 9 hommikul asetas kolmeliikmeline delegatsioon eesotsas toimkonna esimehe J. Uuemaaga, linnapea Th. Villaga ja maleva pääliku kolonel Hiobiga pärja Vabadussõjas langenute mälestussamba jalamile, kus oli kaitseväe ja kaitseliitlaste auvalve.

Kell 10 algas "Säde" saalis rahvuspäeva kontsertaktus, mis algas Valga Meestelaulu Seltsi meeskoori avalauluga M. Härma "Meeste laul" J. Madissoni juhatusel, millele järgnes vaimulik talitus õp A. Tammikult. Seejärele astus kõnepulti haridusminister kolonel Jaakson. Tervitusi ütlesid rahvuspäeva puhul maavanem V. Vellner, linnapea Th. Villa, abilinnapea J. Ilves, Kaitseliidu maleva päälik kolonel Hiob jt. Mängis malevkonna orkester R. Kivimäe juhatusel. Rahvast oli kogunenud üle maakonna kokku üle 1000 inimese.

Pärastlõunal kell 15 oli "Sädes" pidulik koosviibimine lõunalauas, kust võisid osa võtta kõik, kes eelnevalt registreerusid.

Õhtul oli "Säde" teatris teatriühingu esitusel F. Pettai lavastuse ja osalusega esietendusena A. Särevi dramatiseering A. Mälgu romaani "Õitsev meri" põhjal. Osades Ants Pahla, Ratnik, pr Trees, pr Raabe, B. Mustkikas, hr W. Jõgi, pr A. Laht, L. Põder. Dekoratsioonid tegi K. Rooleid. Teater oli rahvast tulvil.

  1. Lõuna-Eesti, nr. 109, lk 3, 30.09.1936 

  2. Lõuna-Eesti, nr. 121, lk 3, 28.10.1936 

  3. Lõuna-Eesti, nr. 126, lk 1, 09.11.1936 

  4. Lõuna-Eesti, nr. 128, lk 1, 13.11.1936 

  5. Lõuna-Eesti, nr. 129, lk 1, 16.11.1936 

28.03.2024/admin
 19
seotud pildid
19361109_art_1747 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 126, lk 1, 09.11.1936) 19361116_art_1747 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 129, lk 1, 16.11.1936) 19361116_art_1747_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 129, lk 3, 16.11.1936)