Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

11.06.1584 : Poola kuningas Stefan Batory kirjutas Grodnas alla Valga linna asutamiskirjale....

vkj: 1.06.1584
Poola kuningas Stefan Batory kirjutas Grodnas alla Valga linna asutamiskirjale. Valga sai Riia õiguse. Kohtuvõim läks üle linnafoogtile (advocatus). Foogt pidi kõigis, nii tsiviil- kui kriminaalasjus kohut mõistma, karistusi ja trahve määrama ning neid sisse nõudma Riia õiguse järgi. Ta oli vastutav kuningliku ökonoomi ees Tartus, kuhu tema peale võis kaevata.

Igale Valka elama asunud kodanikule lubati pärandatavaks omandiks eraldada ½ adramaad (adramaa = u 8-12 ha põllumaad)).

Linnale anti õigus pidada aastas kolm laata (jaanipäeval 24. juunil, jaakubipäeval 25. juulil ja kadripäeval 25. novembril). Iganädalaseks turupäevaks määrati reede. Kasutamisele võeti Tartu mõõdud ja kaalud.

NB! Valga linnaõiguste andmine toimus 11. juunil 1584 Gregoriuse kalendri järgi (mis oleks 1. juuni 1584 Juliuse kalendri järgi).

Selgitus kuupäevade osas: 6
Aastal 1582 võeti Gregoriuse kalender kasutusele katoliikliku Rzeczpospolita koosseisu kuuluval Poola-Liivimaal, kuhu kuulus ka Lõuna-Eesti mandriosa. See tekitas suuri vastuolusid, sest protestantlikud liivimaalased, eriti linlased, pidasid uut kalendrit vaid ilmalikuks asjaks ja püüdsid oma kirikupühi endiselt Juliuse kalendri järgi pidada. See ei sobinud aga katoliiklikele poolakatest võimumeestele ja pühade pidamine vana kalendri järgi keelustati. Seda pidasid protestandid oma usuvabaduse räigeks rikkumiseks ja algas kalendritüli, mis oli ägedaim Riias. Probleem lahenes alles 1625, kui Rootsi suurema osa Poola-Liivimaast, sealhulgas Eesti alale jääva osa, vallutas ja vana kalender uuesti ametlikult kasutusele võeti.

  1. Osolinš, D., Vallner, A., 400 aastat Valga linna, Muistsest kaubaasulast maakonnalinnani, lk 7, 1984 

  2. Rajalane, nr. 83, lk 1, 13.05.1920 

  3. Juzar, M., Valga muuseumi aastaraamat 2006, Vana hea Rootsi aeg ja linnaõigused Valga linnakese elus, lk 4-11, 2006 

  4. Rigasche Stadtblätter, nr. 41, 12.10.1895 

  5. Valgamaa. Maateaduslik, tulunduslik ja ajalooline kirjeldus, lk 550, 1932 

  6. Vikipeedia, Gregoriuse kalender, https://et.wikipedia.org/wiki/Gregoriuse_kalender, 19.01.2024 

19.01.2024/admin
 344
seotud pildid
18951012_art_2338 (Allikas: Rigasche Stadtblätter, nr. 41, 12.10.1895)