Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

ukj: 30.03.1886

Uus raudtee Pihkva, Riia ja Tartu vahel on nüüd täiesti kindel. Märtsikuu 11. ja 18.. päewal on ministerkomitee otsuse wõtnud, et seda teed tarwis on ehitada. See otsus ja tee-plaan on Kõigekõrgemal pool kinnitatud ja ehitus peab warsti algama.

Ehituse juhatajaks on ülemalt poolt inshener P. v. Götte määratud. Ehitus algab Riiast, Pihkvast ja Tartust ühel ajal. Päristee algab Pihkwast ja läheb Petseri, Wõru, Walga, Wolmari ja Wõnnu kaudu Riiga. See haru, mis Tartust algab, läheb otse Walka ja ühendab end sääl selle teega, mis Pihkwast Wõru kaudu Walka tuleb. Et ka Wiljandi ja Pärnu poole üks haru läheks, ei seisa selles sõnumis mitte.


Postimees (1886-1944) , nr. 17, lk 1 19.04.1886
17.04.2019/admin
 60

Peeter von Götte

Pihkva-Valga-Riia raudtee 1889-Valga-Tartu raudtee 1887-