Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

ukj: 28.12.1890
19240906_art_2816 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 61, lk 1 06.09.1924)
19240906_art_2816 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 61, lk 1 06.09.1924)

Asutati "Valga Eesti Karskuse Selts", kellel luba oli kõnekoosolekuid pidada, pidusid toimi jne.

Asutajaid oli 26: õpetaja Willem Reimann, õpetaja Paul Undritz, kooliõpetaja ja köster Hans Einer, kooliõpetaja abiline Heinrich Einer, kiriku vöörmunder H. Hiob, kiriku vöörmunder Zimm Aintson, kiriku vöörmunder A. Lillipuu, kooliv. Karl Kornel, Karl Mahlberg, Karl Hiob, Fr. Kiusalus [Kiusalaas], J. Nool, M. Pragi, Andres Lillipuu, K. Plotnik, Kusta Kimask, P. Köster, Juhan Mölder, Jüri Mölder, Jaak Hanson, Tõnis Leius, Andres Uusi, Jaan Keernik, Jaan Kornel, Ernst Kornel ja Jüri Altin.

Hans Eineri mälestustest:

Seltsi ümber kogusid kõik arukamad ja eesti tulevikku uskujad suguvennad ja -õed. Põhikirja järele oli küll sihiks täiskarskus, aga seltsi rahvuslikku tähtsust arvesse võttes lepiti ka "parajuslastega" kokku. Seltsil esimesel viiel eluaastal omaette korterit ei olnud. Kõnekoosolekuid, millest küllalt elavalt osa võeti, peeti kirikukooli ruumes, peod Musse ja hiljem ka Läti seltsi ruumes. 1896. a üüris selts endale esimesed ruumid J. Kogeri majas Moskva (praegune Kesk) tn 33 ja avas einelaua. Järgmisel aastal ehitas majaomanik J. Koger sellekohase lepingu alusel seltsiruumile saali otsa. Saali pühitsemise ja avamispidu, esimene suurem eesti pidu Valgas, kestis 14.-16. nov. Sellel viisil oli seltsil juba "oma tuba" ja "oma luba" ning võis vabamalt tegutseda.

28.10.2020/admin
 74

Zimm Ainson (Aintson) 1846-1919 Jüri Altin Hans Einer 1856-1927 Heinrich Einer 1868-1917 Jaak Hanson H. Hiob Karl Hiob // Helmer 1870- Jaan Keernik Kusta Kimask Fr. J. Kiusalaas Jaak (Jakob) Kogger 1831-1901 Ernst Kornel Jaan Kornel Karl (Karle, Karlo) Kornel 1821-1892 P. Köster Tõnis Leius (Leijus) 1849- A. Lillipuu Andres Lillipuu Karl Mahlberg Juhan Mölder Jüri Mölder J. Nool K. Plotnik M. Pragi Villem Reiman 1861-1917 Paul Undritz 1854-1897 Andres Uusi

Läti Seltskondlik Ühing "Lõbu" (Läti selts) 1885-Saksa selts "Musse" 1862-Valga Peetri koguduse kirikukool (Eineri kool) 1880-1917

Moskva // Kesk 33 (J. Kogeri maja/H. Eineri maja) -?

19240906_art_2816 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 61, lk 1 06.09.1924)