Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

23.02.1908 : 10. veebruaril peeti Läti seltsis karskusseltsi aastakoosolek, mille avab esimees...

19080130_art_4258 (Allikas: Sõna, nr. 8, lk 4, 30.01.1908)
19080130_art_4258 (Allikas: Sõna, nr. 8, lk 4, 30.01.1908)
vkj: 10.02.1908
10. veebruaril peeti Läti seltsis karskusseltsi aastakoosolek, mille avab esimees kooliõpetaja A. Michelson.
Koosoleku juhatajaks valitakse J. Raudsepp ja kirjatoimetajaks H. Raudsepp.
Seltsi kirjatoimetaja J. Lind kannab ette 1907. a aruande. 1907. aastal 191 mees- ja 34 naisliiget. Sissetulekuid on 631 rbl 56 kop, väljaminekuid 571 rbl 40 kop. Seltsi raamatukogus on 221 raamatut ning lugemislauas on eesti ajalehed "Elu" ja "Sõna".
Võeti vastu 1908. aasta eelarve.

Selle järel viidi läbi seltsi juhatuse valimine. Uuteks eestseisuse liikmeteks väljalangenute asemel valitakse A. Stafenau (tagasi), Ernst Murrik, pr M. Raudsepp, pr E. Aleks.
Revisjonikomisjoni valiti H. Einer, Z. Ainson ja Julius Kusnits. Valitakse ka korrapidajad, kuid ülejäänud asjamehed (varahoidja, raamatukoguhoidja, lõbukomitee, näitemängujuht ja laulukoori juht) jäetakse eestseisuse ülesandeks.

Üldkoosolekule järgnenud eestseisuse koosolekul jagati ametid järgnevalt:
Seltsi esimeheks sai A. Michelson, abiks pr M. Raudsepp, kirjatoimetajaks J. Lind, abiks A. Inn, kassahoidjaks O. Hermitz, abiks A. Stafenau, raamatukoguhoidjaks V. Irbe ja abiks A. Stafenau.
Järgmine eestseisuse koosolek toimub 14. veebruaril.

Lõpuks on arutelu seltsi tegevusest ja seltside ühise maja ehitamisest. Otsustatakse see küsimus jätta eestseisuse hoolde.

  1. Sõna, nr. 8, lk 4, 30.01.1908 

  2. Sõna, nr. 12, lk 3, 13.02.1908 

  3. Sõna, nr. 13, lk 3, 16.02.1908 

09.12.2020/admin
 154
seotud pildid
19080130_art_4258 (Allikas: Sõna, nr. 8, lk 4, 30.01.1908) 19080213_art_262 (Allikas: Sõna, nr. 12, lk 3, 13.02.1908) 19080216_art_262_0 (Allikas: Sõna, nr. 13, lk 3, 16.02.1908) 19080216_art_262_1 (Allikas: Sõna, nr. 13, lk 3, 16.02.1908)