Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

ukj: 15.07.1874 - 16.07.1874

Liivimaa kihelkonna ning vallakoolmeistrite konverents toimus 3. ja 4. juulil Valgas. Sinna olid kutsutud ka koolmeistrid, kes Liivimaa Eesti rahvast õpetavad.
Osa võttis 96 koolmeistrit ja 9 külalist. Nende hulgas ka Liivimaa kindlralsuperintendent dr Christiani Riiast.

Eelmisest konverentsist tuletatakse meelde, et Valga on konverentsi korraldamiseks seepärast hea koht, et siia saavad ühtemoodi Liivimaa nii läti- kui eesti koolide koolmeistrid sama hästi tulla. Kutsutakse üles eesti koolide koolmeistreid veelgi agaramalt osalema.

Eelmise aasta konverentsist olid kokku lepitud järgmised teemad:
1. Kuidas peab koolmeister enda kängujäämise eest hoidma
2. Missugused asjad peavad kihelkonnakooli edasijõudmist kinni
3. Kuidas peab koolmeister kooli kinnioleku aega enda ja kooli kasuks pruukima
4. Kihelkonnakool peab aastakooliks saama
5. Loomuõpetus kihelkonnakoolis
6. Kirjasäädmise üle.

Muu hulgas pidas ettekande ka Valga seminari koolmeister Warstaf teemal "kooli abiteenistus" ehk tänapäevasel hariduslike erivajadustega õpilaste koolitamisest. Kokkuvõttes leiti Liivimaa koolides õpiabi teenistus vajalik sisse viia.

Muu hulgas leiti et koolmeistrite koostöö peaks olema tihedam, palgad suuremad, laste õppeaeg pikem (mitte ainult talveperiodil) ja vajalik oleks eestikeelseid õpikuid.

Konverentsil arutati paljude tolleaegsete kooliasjade parema korraldamise nimel ja otsustati järgmisel korraks üles seada neli teemat. Muu hulgas ka turnimise õpetamisest rahvakoolist ehk siis kehalisest kasvatusest.

Konverentsist ülevaate tegemiseks lepiti kokku kolm meest, kes pidid siis vastavalt eesti-, läti- ja saksakeelse kokkuvõtted saatma ajalehtedele. Eestikeelne kokkuvõte valmis alles oktoobris ja ilmus 6. novembri Eesti Postimehe nädalalehes.


Eesti Postimees ehk Näddalaleht : ma- ja linnarahvale , nr. 46, lk 267 13.11.1874
Eesti Postimees ehk Näddalaleht : ma- ja linnarahvale , nr. 45, lk 261 06.11.1874
Eesti Postimees ehk Näddalaleht : ma- ja linnarahvale , nr. 24, lk 137 12.06.1874
Eesti Postimees ehk Näddalaleht : ma- ja linnarahvale , nr. 20, lk 116 15.05.1874
11.08.2020/admin
 56

Arnold Friedrich Christiani 1807-1886 Johannes Heinrich Guleke 1821-1889 Heinrich Warstaff