Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Valga raudteeametnike ülema ettepanekul ehitatakse Valga vaksali juurde keiserliku kõrgus aujärjepärija pääsemise mälestuseks kabel, mille ehitamine minna 1500 rbl maksma. Raha tahetakse kokku saada annetustest.


Olewik , nr. 22, lk 450 03.06.1891
09.06.2019/admin
 57

raudteejaama hoone (kuni 1944) 1889-1944