Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

ukj: 22.12.1895

Valga Eesti Karskuse Selts pidas oma aastakoosolekut. President Grünfeldt andis ülevaate aastast, mille jooksul 12 ettekannet, 3 näitemängu ja 2 lõbuõhtut on korraldatud. Teisel jõulupühal on näitemäng veel ees, mistõttu kõiki kokkuvõtteid veel teha ei saa.
Selts otsustas toetada eesti üliõpilaste toetusfondi 5 rublaga, võeti vastu kuus uut liiget. Liikmemaks jäeti samaks: sisseastumisel meestele 75 kop aastaraha ja järgmisel aastal 50 kop. Naistel sisseastumisel 40 ja järgmisel aastal 25 kop aastaraha.
Valiti eestseisust. Presidendiks valiti tagasi hr Grünfeldt, abiks tagasi Z. Ainson ja tema abiks hr Raska. Kassameistriks Alwer, abiks Leijus. Kirjatoimetajak Änilane ja abiks hr Metusala. Revidentideks pakuti K. Hiob ja hr Markus, kellest esimene loobus.


Postimees (1886-1944) , nr. 280, lk 3 15.12.1895
28.06.2019/admin
 54

Andreas Alver (Alwer) 1848-1945 Peeter Grünfeldt 1865-1937 Karl Hiob // Helmer 1870- Tõnis Leius (Leijus) 1849- Johannes Markus D. Metusala M. Raska Johann (Juhan) Äniline 1866-1923

Valga Eesti Karskuse Selts 1890-