Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

ukj: 29.08.1896

Kirjasaatja kirjeldab vastvalminud Valga-Pärnu raudteed: "Walga-Pärnu raudtee otsad on koos ja pääle kraami weab masin wahel ka lustisõitjäid mõne tükimaad hinnata. Aga kui tema roopaid Riia raudtee omadega wõrdled, mis umbes werst maad körwustikku jooksewad, siis näitawad Pärnu raudtee roopad nii ahtakesed, õrnad ja kehwakesed, et hirm waadates pääle tuleb, kui siis meel roobastel kaunis tugewaid wagunid, nende ees wäikest, kõigest jõust ähkiwat masinat sibistawat silmad, siis tuleb tundmus, kui peaks oma elu enne juba waksalis ära kinnitada laskma, et muidu wahest wäike kohwimasin lõhki keeb, wõi kraawi komberdab. „Aga 'pole wiga" arwab mõni, mis ka minugi arwamine on, sest pole teine wallatu laupäemal 17. skp. Pärnu poolt mõne isandaga sõites mitte enam kui ainult mõned korrad kraawi kaldunud ja säält jälle teele toimetatud."


Postimees (1886-1944) , nr. 183, lk 3 22.08.1896
28.06.2019/admin
 65

raudteejaama hoone (kuni 1944) 1889-1944Valga-Pärnu raudtee 1896-1944