Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

ukj: 17.12.1897

Kirikuõpetaja Paul Undritzi matused toimusid reedel 5. detsembril algusega kell 11.
Jaani kirik oli rahvast täis ja puusärk oli rohkete lilledega kaunistatud. Saksa ja Läti koguduse õpetaja P. Dietrich ja kirjeldas piiblisalmide kaudu kadunu eluteed. Novembris 1890 nimetati ta Valga Eesti Peetri koguduse õpetajaks ja seejärel 24. oktoobril 1893 õnnistati ta õpetajaks. Altari jumalateenistust pidas saksa keeles praost Schillling Trikatist ja eesti keeles õp Jürmann Tarvastust. Seejärel kogunesid kaksteist õpetajat lahkunu ümber, ütlesid talle eesti ja saksa keeles piiblisalme kaasa ja kandsid kätel surnuvankrile. Väljas ootasid suur hulk rahvast, karskusseltsi ausaatjad ning Valga eragümnaasiumi kooliõpetajad ja kasvandikud. Leinarongi võttis vastu surnuaial karskusseltsi orkester Matusetalituse pidas Helme õpetaja Behse saksa keeles. Seejärel pidas praost Schiliing valgalaste poolt kõne. J. Lellep pani pärja Eesti Üliõpilaste Seltsi endiste liikmete poolt ning kirjeldas lahkunu elulugu. Üliõpilane Luiga pani pärja samuti pärja Eesti Üliõpilaste Seltsi asutajale ja pidas tänukõne. H. Einer tuletas oma kõnes meelde lahkunud suurt osa Eesti kirikukooli sünnis. Karskusseltsi poolt luges luuletuse hr Murrik. Viimaks asetas pärja ja kõneles vöörmunder Lillipuu. Matusetalituse lõpetas segakoor. Haua küngast jäid ehtima palju pärgi sh linnakooli Eesti kasvandikkudelt, Eesti üliõpilastelt, sõpradelt ja mitmetelt teistelt.


Postimees (1886-1944) , nr. 276, lk 3 11.12.1897
Postimees (1886-1944) , nr. 271, lk 3 04.12.1897
01.10.2020/admin
 57

Ernst Behse Paul Dietrich 1860-1916 Hans Einer 1856-1927 Jürrmann J. Lellep A. Lillipuu Luiga Ernst Henn Murrik 1863-1942 Karl Schilling Paul Undritz 1854-1897

Valga Eesti Karskuse Selts 1890-Valga eragümnaasiumValga // Jaani kogudusValga kreisikool // linnakool // kõrgem algkool // Valga 6. algkool 1750-Valga Luke kogudusValga Peetri kogudus 1880-Valga Peetri koguduse kirikukool (Eineri kool) 1880-1917Valga poeglaste erakool // progümnaasium 1882-1907

Jaani kirik (linnakirik) 1816-Luke kalmistu