Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

ukj: 15.01.1899 - 16.01.1899
18981221_art_3341 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 284, lk 4 21.12.1898)
18981221_art_3341 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 284, lk 4 21.12.1898)
NB! Leiti ilmseid loogikavigu või kaheldavaid kohti, mis on tähistatud märkega [?]

Eesti Karskuse Seltside üleüldine koosolek toimus siseministri loal 3. ja 4. jaanuaril Valgas oma ruumides. Valga Eesti Karskuse seltsi poolt tervitas kokkutulnuid hr Murrik kõnega. Kõnes rõõmustas ta selle üle, et eelmisel aastal oli palju kõrtse suletud ja see näitab, et võitlus liigjoomisega on liikumas õiges suunas.
Saadikuid oli tulnud 23 karskusseltsist. Külalistest ajalehetoimetaja cand. jur. J. Tõnisson ja cand. philol. O. Kallas. Koosoleku juhatajaks valiti viimane. Kirjatoimetajatesks valiti hr G. Wulff Otepää "Edasist" ja Valga karskusseltsi abikirjatoimetaja Soo [?].
Kokkusaamisel tehti palju ettekandeid ja arutati muu hulgas, kuidas tõhusamalt kõrtside kinnipanemist taodelda. Kroonu viinamonopolide sisseseadmise valguses, leiti et tuleb teha kõik selleks, et kroonu viinapoode saaks võimalikult vähe tulema. Pikema ettekande pidas J. Tõnisson.
Muu hulgas tehti otsus luua karskusseltside kesktoimkond ja kogude selleks igalt karskusseltsilt maksu. Valiti ka 6 keskkomitee liiget ja 2 asendajat.
Järgmine üldine koosolek otsustati järgmisel aastal pidada Viljandis. Koosolek lõppes lauluga "Mu isamaa, mu õnn ja rõõm".


Postimees (1886-1944) , nr. 9, lk 1-2 09.01.1899
Postimees (1886-1944) , nr. 5, lk 1-2 08.01.1899
Postimees (1886-1944) , nr. 4, lk 1-2 07.01.1899
Postimees (1886-1944) , nr. 3, lk 1-2 05.01.1899
Postimees (1886-1944) , nr. 2, lk 1-2 04.01.1899
Postimees (1886-1944) , nr. 284, lk 4 21.12.1898
23.10.2020/admin
 56

Oskar Philipp Kallas Hans Muri (Murri) Jaan Soo 1862-1951 Jaan Tõnisson G. Wulff

Valga Eesti Karskuse Selts 1890-

Valga Eesti Karskuse seltsi saal 1897-1910

18981221_art_3341 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 284, lk 4 21.12.1898)