Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

NB! Leiti ilmseid loogikavigu või kaheldavaid kohti, mis on tähistatud märkega [?]

1898/99. aasta Liivimaa aadressraamatu järgi oli Valga maakonna (kreisi) suurus 6030,2 ruutkilomeetrit. 28.01.1897 rahvaloenduse järgi elas siin üle 100 000 [?] inimese.

Kreisi asutused Siseministeeriumi halduses::

Kreisiülem A. v. Grinewski. Asetäitja W. F. Wassiljew. Abi G. Wõssotski. Sekretär Larin. Arhivaar D. Essit. Kirjutaja Pohlis.

  • Bauercommissär[?]: N. J. Gantsha
  • Ajateenistuskomisjon: president parun Delwig-Hoppenhof
  • Post- ja telegraaf (Sakkiti majas): ülem Karl Murfeldt
  • Postihoiukassa: Karl Murfeldt
  • Meditsiiniasutused: Kreisiarst: dr G. Herrmann. Linnaarst dr E. E. Koch. Raudteearstid dr E. A. Schulmann, dr Fr. Barth. Eraarstid: dr L. v Ulmann, dr B. Kreischmann, dr Graudin. Hambaarst: Görz. Kreisi ämmaemand: pr Wirk. Eraämmaemand Ipandy. Apteeker: Alfred Rücker. Linnahaigla (Moskva uul): ülem dr Koch.
  • Kreisi sanitaarkomitee. A. v Grinewski, dr Koch ja 24 kuraatorit.
  • Kreisi vanglakomitee: Liikmed: parun Delwig-Hoppenhof, A. v. Grinewski, W. Wassiljew, preester P. Karklin, pastor P. Dietrich, dr G. Herrmann, W. v. Dahl.
    Kreisivangla: ülem F. Anerik.

Kreisipolitsei järgi oli Valga maakond jagatud kolmeks piirkonnaks: Valga, Smilten, Marienburg.

Haridusministeeriumi halduses:
Rahvakoolide inspektor: A. Beldjugin

Justiitsministeeriumi halduses:
Prokuratuur: 1. jaoskond Valga, 2. Marienburg.
Rahukohus: Valga maakond asus Võnnu-Valga rahukohtu piirkonnas ja jagunes neljaks osakonnaks (5. Smilten, 6. Marienburg, 7. ja 8. Valga). 7. jaoskond asus kooliõpetajate seminari majas, ülem W. W. Treskin. 8. jaoskond tegutses raekojas, ülem A. A. Chlebnikov.
Tegutses ka talurahvakohus (2 osakonda) - P. Karlsohn (Palzmaris)
Koronerid (untersuchunsrichter): 1. jaoskond A. N. Koschelow, 2. jaoskond Buturlin.
Advokaadid: Aug. Häussler (Wrangeli majas), O. Raue (Sakkiti majas), Samuel (Christiani majas).
Notar: A. K. Johannsen (Grote majas turu ääres)
Linna orbudekohus (stadt-waisengericht) - pres. W. v. Dahl, liikmed: A. Berg, E. G. Dahlberg, A. Murfeldt

Rahandusministeeriumi halduses:
Kreisirentei asus Valgas - ülem Rosenberg
Lisaks tegutses Liivimaa aktiisivalitsuse (piirkonnakontor Võrus) Valga maksuinspektor A. Ptschelin.

Kaitseministeeriumi halduses:
Kreisi sõjaväeülem: D. L. Nowikow


Hollmann, H. Walk Livländisches Verkehrs- und Adressbuch für 1898/99 , osa II lk 114-116 (raam 473-475) 15.07.2019
Hollmann, H. Livländisches Verkehrs- und Adressbuch für 1898/99 , lk VIII-XX (raam 82-94) 15.07.2019
29.09.2020/admin
 75