Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

NB! Leiti ilmseid loogikavigu või kaheldavaid kohti, mis on tähistatud märkega [?]

Liivimaa kubermangu 1901. aasta aadresraamatu järgi (lk 69):
Valga linnapea oli Woldemar von Dahl.
Valga linnavalitsuse liikmed: Johann Thalberg (linnapea asetäitja), Gustav Braun. Linnasekretär Oskar Raue. Linnavalitsuse sekretär ja raamatupidaja Damberg. Arhivaar Ferd. Grabinski.

Linnavolikogu liikmed:
A. Alwer
E. G. Dahlberg
Ch. Dunnow
A. Muksfeldt
J. Oya
O. Raue
A. Rücker
W. v Dahl
K. Slakomanov
M. Ilwers
J. Thalberg
G. Braun
N. Fuchs
F. Kajander
S. Haynberg
G. Mallner
A. Neumann
J. Austrin
A. Muskau
E. Kartau
B. Aerfeldt
P[?]. Põdder
A. Abel


Liivimaa kubermangu aadress-kalender 1901 1901
25.09.2020/admin
 56

Aleksander Abel B. Aerfeldt Andreas Alver (Alwer) 1848-1945 J. Austrin Gustav Braun Ernst Gustav Dahlberg 1835-1921 David Damberg Christian Dunnow 1831-1905 Nikolaus Fuchs 1836-1907 Ferd. Grabinski Michael Ilwes (Ilwers) 1850-1905 Ferdinand Alexander Thomas Kajander 1838-1910 Eduard Kartau A. Muksfeldt Aug. Muskan Karl Georg Woldemar Muxfeldt (Muksfeldt) 1854-1914 Johann O. Oija (Oya) Jaan A. Põder 1854-1936 Oskar Raue 1859-1920 Karl Alfred Rücker 1856-1921 K. J. Slakomanow Johann Ernst Thalberg 1846-1914 Woldemar Conrad von Dahl 1844-1908

Valga linnavalitsusValga linnavolikogu koosseis (1898-1901)

1901_art_3471 (Allikas: Liivimaa kubermangu aadress-kalender 1901  1901)