Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

ukj: 10.10.1902
19021008_art_3597_0 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 225, lk 3 08.10.1902)
19021008_art_3597_0 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 225, lk 3 08.10.1902)

Linnavolikogu istungil arutati järgmisi küsimusi:
1. Linna tulu ja kulu aruanne 1901. aasta kohta.
2. Aruanne linnavalitsuse tegevuse kohta 1901. aastal.
3. Linnavalitsuse ettepanek trahterite, seltside einelaudade ning söögimajade pealt linnakassa heaks võetava maksu kohta 1903. aastal.
4. Kaupluste ja äriajamise tunnistuste pealt linnakassa heaks võetav maks
5. Kodenpoisis asuva Liivimaa alaealiste kurjategijate paranduse- ja kasvatusepaiga palve
6. Valga maakonnaülema ettepanek linnavahtide palga kõrgendamise kohta
7. Linnavolinikkude W. Graudini, H. Eineri ja J. Breedise ettepanekute arutelu linnamajanduse paremaks korraldamiseks.
8. Valga maakonnaülema ettepanek, et linna politseipristavile ja tema abile korteri saamiseks.
9. Linna kruntplatside väljaandmine.
10. Arutati linnapargi asukohta. Loodud komisjoni arvamusel Pedeli äärne on liiga soine ja ei kõlba. Soovitati Osoli e Alksandershofi mõisa välja, mis Friedrihofi mõisa rohuaia taga. Leiti et Friedrishofi mõisaomanikuga võiks pidada läbirääkimisi, et park, mis enne avalikuks kasutamiseks kõigile oli, võiks uuesti avalikuks saada.


Postimees (1886-1944) , nr. 225, lk 3 08.10.1902
29.09.2020/admin
 53

Johannes Breedis -1922 Hans Einer 1856-1927 dr Willis Graudin 1866-? Aleksandr A. Grinewski Johann Christian Eduard Lindebaum 1839-1905 Johannes Märtson 1868-1935 Karl Anton Herman von Wrangell 1811-1907

Valga linnavolikogu koosseis (1902-1906) 1901-1906

Friedrichshofi parklinnapark 1904-Luke plats // Lugažu laukums // Luhdescher PlatzOsoli (Aleksandershofi) mõisPedeli jõgituruplats -1907Vidriku (Friedrichhofi) mõis

19021008_art_3597_0 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 225, lk 3 08.10.1902) 19021008_art_3597_1 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 225, lk 3 08.10.1902) 19021008_art_3597_2 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 225, lk 3 08.10.1902)