Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

ukj: 10.04.1903
19030402_art_3674 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 76, lk 3 02.04.1903)
19030402_art_3674 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 76, lk 3 02.04.1903)

28. märtsil toimunud linnavolikogu istungil oli palju asju arutamisel.
Liivimaa kubermanguvalitsus taotles linnaarstile dr Ernst Kochile linna poolt igal aastal 357 rubla pajukit. Volikogu lükkas selle tagasi.
Valga maakonnaülem soovis et Pedelis ujumine oleks linna poolt paremini korraldatud. Muu hulgas oli ettepanek meeste ja naiste suplemiseks eraldi kohad määrata. See jäeti linnavalitsuse ülesandeks.
Linna pajukikassa suleti ja linnavalitsus küsis volikogult järelejäänud rahaga toimetamiseks luba. Otsustati pajukikassa järelejaäänud raha endiste osanikele pajukiraha maksmiseks tarvitada.
Linna haigemaja tegi ettepaneku, et linnamaja nn polgu-hospidal ajutiseks teiseks haigemakas saab kuni T. Grünbergi erakooli käes olev linnamaja vabaks saab ja siis haigla sinna lõplikult kolib.
Valga vabatahtliku tuletõrjujate seltsile eraldati 250 rbl elektrikellade sisseseade parandamiseks.
J. Põder, M. Kronberg, J. Orgusaar ja J. Einbaum tegid ettepaneku, et Pedeli äärsest linna heinamaast 5 vakamaad võiks neile välja rentida. Ühtlasi ehitaks linna uue tänava alates Moskva uulitsast. Seda mõtet toetasid ka linnavolinikud P. Einer ja M. Alwer. Uue tänava ehituseks on vaja ära osta Götchli maja. Sellest arutelust tärkas jälle vastuolu "mäeküla" ja "alaküla" meeste vahel. Ühed sooviksid viia äri rohkem jaama suunas ja sellega võiks vanalinn, mis selleks hetkeks rohkem kui 500 aastat omal kohal seisnud alevikusarnaseks muutuda. Seekordsel hääletusel 'mäeküla" mehed dr Graudini juhtimisel võitsid hääletuse 15:13 ja asi lükati otsustamiseks edasi.
Linna kirjakogu hoidja Grabinsky taotles endale elamispinda raekojas. Linna maksuvalitsuse senine kirjatoimetaja Baltmischkis kolivat sealt välja. Volikogu otsustas 80 rbl aastas tasu eest korteri elamiseks anda ja eraldas 10 rubla remondiks.
Linna laternapuhastaja Peedersel, kes 25 aastat linna korralikult teeninud ja enne seda 15 aastat soldatina teeninud oli, soovis linnalt 10 rbl abiraha kuus oma pere ülalpidamiseks. Volikogus oli elav arutelu, kuid soov jäeti täitmata.


Postimees (1886-1944) , nr. 79, lk 3 10.04.1903
Postimees (1886-1944) , nr. 76, lk 3 02.04.1903
21.09.2020/admin
 65

Martin Alver (Alwer) Adolf Baltmischkis Johan Einbaum -1923 Peeter Einer 1863-1936 Ferd. Grabinski dr Willis Graudin 1866-? Aleksandr A. Grinewski Tõnis Grünberg 1864-1953 Ernst Friedrich Heinrich Koch 1840-1911 Max (Maks) Kronberg 1851-1923 Peedersel Jaan A. Põder 1854-1936

Valga linna haiglaValga linnavalitsusValga linnavolikogu koosseis (1902-1906) 1901-1906Valga poeglaste erakool // progümnaasium 1882-1907Valga Vabatahtlik Tuletõrjujate Selts 1867-

Götcheli majalinna haigemaja (1862) 1862-1907linna haigemaja (1907) 1907-Pedeli jõgiSepa 1 // Kesk 11 (raekoda) 1865-supelbasseinvaestemaja

19030402_art_3674 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 76, lk 3 02.04.1903) 19030410_art_3674 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 79, lk 3 10.04.1903)