Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

05.06.1903 : 23. mail toimus Valga linnavolikogu istung, millel oli arutusel järgmised...

19030617_art_3687 (Allikas: Postimees (1886-1944), nr. 131, lk 3, 17.06.1903)
19030617_art_3687 (Allikas: Postimees (1886-1944), nr. 131, lk 3, 17.06.1903)
vkj: 23.05.1903
23. mail toimus Valga linnavolikogu istung, millel oli arutusel järgmised küsimused:
1. Valga Nikolai kiriku palve õigeusu kalmistule viiva tee linna hoole alla võtmiseks. Mõne aasta eest ehitas Nikolai kiriku kogudus oma kuludega tee surnuaiani, kuid see on halvas olukorras. Linna poolt anti neile ka tasuta palgid Pedeli jõele silla ehitamiseks, kuid ehituseni pole jõutud. Asja poolt rääkisid valimulik saadik Karklin, Krõlow, Suija. Vastu olid M. Alwer, P. Einer, sest ei leidnud õige olevat linna kulude alla võtta, kuna Pedeli teisel kaldal pole linnale kuuluvat maad. Dr Graudin tegi ettepaneku võtta ainult see osa, mis jääb linna territooriumile linna hoole alla, kuid selle lahendusega polnud nõus kiriku nõukogu. Hääletusega 21 vastu 8 poolt lükati taotlus tagasi.
2. Kaupmees Semenov pakkus välja, et ehitab linna omal kulu tapamaja. Asi anti tapamaja komisjoni arutamiseks.
3. Linnavalitsuse liige (kes tegeleb niinimetatud välimiste asjade, ehituste, uulitsate jne) Krõlow kurtis rasket tööd ja soovis endale luua abikomisjoni. Volikogu seda ei toetanud ja pakkus välja, et vajadusel on Krõlowil alati võimalus kasutada linna palgal olevaid raeteenrit Kieli ja ehituste järelevaatajat Ansbergi.
4. Valga lihunikud Loit, Keier ja Parts soovisid turuplatsi eriõigusi lihamüümiseks ja lubasid selle vastu linnaelanikele liha odavamalt müüa. Volikogu ei toetanud sellest "monopoli".
5. Linnavolinikud Alwer, Blohst, Tshakarn, Kirpit, Seeding ja Ballod tegid ettepaneku, et Luke plats koos seal ümber asuvate 150 majaga linnaga ühendatakse. Koostatud oli ka arvutused, mis näitasid, et sellest sünniks kõigile kasu. Linnapea tegi ettepaneku kiita ettepanek põhimõtteliselt heaks ja moodustada asjaga tegelemiseks komisjon kiideti. See sai häältega 23:6 volikogu toetuse.
6. Järjekordselt küttis kirgi turuplatsi asukoht. Linnavalitsus pakkus 16. mai koosoleku otsusega välja viis erinevat asukohta:
1) Razumovski pärijate päraslt olev rattasõitjate aed ja sõidutee
2) Vana kasarmu - Isidori kiriku ja Jaani koguduse surnuaia vaheline plats
3) Pihkva ja Aleksandri nurgal asuv plats, koos äraostetava Silla majaga
4) Köietegija ja Aleksandri tänava nurgal aednik Histi juurviljaaed
5) Götcheli pärijate maja ja aed Moskva tänaval
Linnavolinikud Breedis, Blohst, Ballod, Graudin, Tschakarn, Krõlow, Podergrat, Wälk, Suija ja Parts pakkusid välja, et turuplats võiks olla kahes kohas: esimene Pihkva ja Aleksandri nurgal ja teine Razumovski pärijate aias. Turud toimuksid kordamööda.
Arutelu oli elav ja äge. H. Einer nõudis et tehaks erinevate asukohtade arvutused ja väitis, et hetkel on linnal olulisemad asjad teha (reaalkool, haigemaja, tapamaja). "Mäeküla" esindaja dr Grauding jällegi rõhutas, et hetkel on turuküsimus kõige olulisem. Hääletusel jäi häältega 15:14 peale Eineri ettepanek, et asja veel kord arutatakse. Tähtaeg määrati sama aasta oktoobrisse.
  1. Postimees (1886-1944), nr. 131, lk 3, 17.06.1903 

  2. Postimees (1886-1944), nr. 132, lk 3, 18.06.1903 

31.01.2021/admin
 203
seotud pildid
19030617_art_3687 (Allikas: Postimees (1886-1944), nr. 131, lk 3, 17.06.1903) 19030618_art_3687_0 (Allikas: Postimees (1886-1944), nr. 132, lk 3, 18.06.1903) 19030618_art_3687_1 (Allikas: Postimees (1886-1944), nr. 132, lk 3, 18.06.1903)