Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

05.10.1903 : Valga linnavolikogu 22. septembri koosolekul: ...

19031006_art_3712_0 (Allikas: Postimees (1886-1944), nr. 224, lk 3, 06.10.1903)
19031006_art_3712_0 (Allikas: Postimees (1886-1944), nr. 224, lk 3, 06.10.1903)
vkj: 22.09.1903
Valga linnavolikogu 22. septembri koosolekul:
1. Kõpu vabriku direktor, insener Bohrt soovis linnalt raudteejaama ja Pihkva tee kõrval maad rauavalamise ja masinaehituse vabriku jaoks. Otsustati müüa maa müüa.
2. Liivimaa kuberneri ettepanekul eraldati 1. juulist 1904 politseipristavile, tema abile ja kantseleile linna kulul ruumid. Selleks sai 800 rbl eest renditud Moskva uul dr Graudindi käest 21 tuba, millest 11 tuba läheb linnavahtidele, ülejäänud on kantseleile. Otsustati ka linnavahtide palkasid tõsta. Palgad sõltusid sellest, kui kaua ametis oldi oldud.
3. Joogi- ja söögimajadelt linna kasuks võetav maksuks määrati 6000 rbl.
4. Kõige pikemat arutelu põhjustas avaliku käimla asukoht. Linnavalitsus on juba eraldanud 400 rbl ja linnavolinik Podegrat sai vähempakkumisel selle töö endale. Algne asukoht turuplatsi juures Allee uulitsal ei sobinud rahvakoolide inspektori arvates, sest see oleks kahe koolimaja läheduses.
- hr Krõlow tegi ettepaneku teha see Suure- ja Väikese Sepa uulitsa nurgale M. Alweri ja Kirpiti majade vahele
- M. Alwer tegi vastuseks ettepaneku, et see võiks asuda hobuseturu kõrval Rehdeli, Partsi ja Wälgu majade vahel. Preester Karklin oli selle mõtte vastu, sest see olevat peatänavate kõrval. Sinna on ka tavaliselt kõrgete külaliste jaoks auväravaid püstitatud.
- Kruglow soovitas Wenzeli ja Kippi maja esist platsi
Pärast ägedaid läbirääkimisi jäeti koha otsimine linnavalitsuse ülesandeks.
5. Valga kreisiülemale eraldati 83 rbl ja 75 kopikat linnavahtide kasukate paikamiseks ja peakatete parandamiseks.
6. Linnavolinik Kruglow soovis, et eesti kirikukooli toetust vähendataks 402 rbl 50 kopikalt aastas samale summale nagu Valga Kreeka-Õigeusu Nikolai koolile ehk 100 rbl aastas. Ta väitis, et eelmisel aastal 25. oktoobri istungil oli volikogu protokollis viga ja tegelikult määrati eesti koolile ainult ühekordne toetus. Preester Karklin teeb ettepaneku abiraha suurus eesti koolile jätta praegu samaks, kuid järgmine kord seda ümber mõelda. Sellele on vastu Hans Einer. Hääletamisel jääb Karklini ettepanek peale. Pr Johannsoni kooli abiraha suurus ja maksmine pannakse sõltuma sellest, kas ta oma kooli 1. augustiks 1903 toob linna. Praegu asub koolimaja Luke platsil, sest seal on soodsam.
7. Linnapea esitleb 1902. aasta tegevusaruannet ja see kinnitatakse.
8. Revisjonikomisjoni aruanne linna tulude ja kulude kohta võetakse muutmata kujul vastu.
  1. Postimees (1886-1944), nr. 224, lk 3, 06.10.1903 

  2. Postimees (1886-1944), nr. 225, lk 3, 07.10.1903 

10.12.2020/admin
 187
seotud pildid
19031006_art_3712_0 (Allikas: Postimees (1886-1944), nr. 224, lk 3, 06.10.1903) 19031006_art_3712_1 (Allikas: Postimees (1886-1944), nr. 224, lk 3, 06.10.1903) 19031007_art_3712_0 (Allikas: Postimees (1886-1944), nr. 225, lk 3, 07.10.1903) 19031007_art_3712_1 (Allikas: Postimees (1886-1944), nr. 225, lk 3, 07.10.1903)