Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

06.11.1903 : Valga linnavolikogu koosolek 24. oktoobril: ...

19031107_art_3719_0 (Allikas: Postimees (1886-1944), nr. 250, lk 3, 07.11.1903)
19031107_art_3719_0 (Allikas: Postimees (1886-1944), nr. 250, lk 3, 07.11.1903)
vkj: 24.10.1903
NB! Leiti ilmseid loogikavigu või kaheldavaid kohti, mis on tähistatud märkega [?]
Valga linnavolikogu koosolek 24. oktoobril:
1. Linnavalitsuse ettepanek uue raudtee osas, mille siht on Smolensk-Poretshje-Weliky-Rewel-Opotshka-Ponderi-Walk-Pärnu osas kiideti heaks ja eraldati 100 rbl kuludeks.
2. Era-algkooli õpetaja Karl Leijn oli palunud oma alles asutatava 3. järgu erakooli ülalpidamiseks 300 rbl aastas ja 150 ühekordset abi.
3. 2. järgu era-tütarlastekooli juhataja prl Karoline Schütch palus oma koolile aastas 300 rbl linnakassast
4. Valga Läti kihelkonnakooli juhataja A. Kollang palus oma koolile 100 rbl iga-aastast abi.
Kõik kolm palvet lükati tagasi.
5. Linnavoliniku I. Kruglowi ettepanek Porgi[?] uulitsa ühendamiseks Monopoli uulitsaga lükati nii kauaks edasi kuni linnavalitsus Sakkiti pärijatega, kelle krundist soovitav ühendus läbi peab minema, kokkuleppele saab.
6. Kruglowi ettepanekul muudeti linnakassast 24 rbl makstav maakonna ämmaemanda korteriraha linna ämmaemanda korterirahaks, sest pr Wirk nimetati maakonna ämmaemandast linna ämmaemandaks.
7. Linna arhivaar Grabinskyle eraldati 5 sülda ahjupuid linna metsast
8. Linnavalitsuse kirjutaja Warroni palk tõsteti 25 rublalt 30 rublani kuus.
9. Linna vabatahtliku tuletõrjujate seltsi abiraha tõsteti 500 rublalt 600 rublani aastas. Lisaks anti 250 rbl pritsimajas asuvate veevankrite parandamiseks ja 300 rbl uute vankrite soetamiseks.
10. Linnavolinikud Blohst, Kirpit, Seeding, Tscakam, Ballod, Breedis, Podegrat, Kreitchmann, Weideman, Wassil ja Parts tegid ettepaneku luua komisjon, kes otsustab millises järjekorras uulitsate prügitamist, linna hoonete ehitamist ja parandamist teha. Kõik ehitused, mis kallimad kui 50 rbl peab vähempakkumise teel tehtama. Komisjoni liikmeteks valiti Rehdel, Podegrat, Morkus, Dallit, Wälk, Seeding, Blohst, Kirpit ja Tschakam.
11. Linnavalitsus esitas turuplatsi uue asukoha valikuks järgmised kohad:
1) Isidori kiriku ja vana kasarmu vaheline ala
2) Pihkva ja Aleksandri uulitsate nurk
3) Aednik Histi aed
4) Rattasõitjate aed
5) Apteegiomaniku Rückeri aed
6) Götcheli pärijate ja linna haigemaja krundid
Linnavolinikud M. Adow ja J. Blohst tegid otsustamine edasi lükata, kuid Krõlow, Chlopotow, Breedis ja dr Grauding nõudsid otsustamist. P. Einer tegi ettepaneku otsustamine edasi lükata kuni linnavalitsus selgitab välja kui suured krundid on ja kui suure kulu linnale muudatus kaasa toob. P. Eineri ettepanek läks häältega 15:14 läbi.
12. Luke platsi linna külge võtmise komisjon oli esitanud kirjalikult oma ettepanekud. Soovitud piirid oleksid A. Meerfeldi majast alates, Riia postitee, Pedeli jõgi, Smheli talu, esimene verstatulp teisel pool Marienburi raudtee vaksali, Marienburi raudtee vaksal, Riia postitee, Marienburi raudtee, Valga-Riia raudtee. Linnapea ja dr Grauding pidasid piire liiga laiaks. Krõlow tegi ettepaneku liita Puraküla ja Putramägi, kus palju maju. Toimus elav arutelu, mille tulemusel häältega 16:18 lükati komisjoni ettepanek tagasi. Puraküla ja Putramägi liitmise poolt olid 28 ja vastu 1. Uuendati komisjoni, et asjad uuesti läbi vaadata ja selle liikmeks said: M. Alwer, A. Krõlow, J. Blohst, J. Tshakam, P. Kirpit, A. Seeding, D. Ballod, M. Kronberg, P. Einer ja K. Rehdel.
  1. Postimees (1886-1944), nr. 251, lk 3, 08.11.1903 

  2. Postimees (1886-1944), nr. 250, lk 3, 07.11.1903 

31.01.2021/admin
 216
seotud pildid
19031107_art_3719_0 (Allikas: Postimees (1886-1944), nr. 250, lk 3, 07.11.1903) 19071107_art_3719_1 (Allikas: Postimees (1886-1944), nr. 250, lk 3, 07.11.1903) 19031108_art_3719_0 (Allikas: Postimees (1886-1944), nr. 251, lk 3, 08.11.1903) 19031108_art_3719_1 (Allikas: Postimees (1886-1944), nr. 251, lk 3, 08.11.1903)