Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

13.12.1906 : Linnavolikogu koosolekul: ...

19061206_art_4034_0 (Allikas: Postimees (1886-1944), nr. 276, lk 3, 06.12.1906)
19061206_art_4034_0 (Allikas: Postimees (1886-1944), nr. 276, lk 3, 06.12.1906)
vkj: 30.11.1906
Linnavolikogu koosolekul:
1. Valiti kaubandussaadikuteks K. Wassil ja J. Klasmann. Asendusliikmeks J. Blohst.
2. Valga garnisoniülema nõudmine, et talle ja tema alluvuses olevatele ohvitseridele antaks korteriraha lisa antakse, lükati tagasi.
3. Valga kreisi sõjaväeülemale lisati 60 rbl korteriraha aastas juurde.
4. Balti ja Riia-Pihkva raudteevalitsus soovib osta linnalt Priimetsas liiprite immutamise tehase juurde lisaks 15 vakamaad. Otsustati komisjoni ettepanekul määrata hinnaks 150 rbl, kui need laoplatsideks tarvitatakse, kui hoonete alla, siis 100 rbl vakamaa kohta.
5. Otsustati osta juurde 3 Lux laternat (225 rbl tükk) ja paigaldada need Wladimiri/Nikolai nurgale, Aleksandri/Köietegija nurga ja ühele veel määramata kohale.
6. Valga vabatahtliku tuletõrjujate seltsi 40. juubelipeo toetuseks määrati 100 rbl.
7. Õpetaja Wühner palus aastas 300 rbl toetust eesti kogudusele. Õigeusu kogudused saavad ülalpidamist kroonult, läti-saksa kogudusel on krundid ja maad, mille pealt sissetulekut saavad, lisaks linnakassast veel 386 rbl 82 kop abiraha. Eesti kogudus on vaene ja tal ei ole vara. Tekkis elav arutelu, mis lõppes kinnise hääletamisega, mille tulemusel häältega 23:14 raha otsustati anda.
8. Erakaubanduskooli pidaja Alksnis soovis 1906/7 õppeaasta peale linnakassast 600 rbl abiraha. Otsustati andmata jätta. Kool ise asutati alles möödunud augustikuul ja kooli juhataja ise on tiisikuse ravil kusagil sanatooriumis.
9. Tagasi lükati ka erakoolipidaja K. Schützi palve 350 rbl abiraha peale.
10. Linna talunikud tegid ettepaneku, et uued lepingu jüripäevast alates samaks jääksid otsustaiti üheks aastaks jõusse jätta. Siis aga mõõdetakse ja hinnatakse maad üle ning määratakse uued rendihinnad.
11. Toetati linnavalitsuse ettepanekut osta heinte ja loomade kaalumiseks turukaal ja eraldati 300 rbl.
12. Linna poisslaste algkooli juhataja G. Behz soovis, et talle pajuk määratakse kuna ta 32 aasta töötamise järel selle koha tervise tõttu ära peab andma. Otsustati määrata 150 rbl aastas.
13. ja 14. punkti all otsustati turuküsimus. Moskva uulitsa endise linna haigla uue turu asukoha ümbruse eraomanikud omalt poolt 300 rbl kokku pannud ja krundid turu jaoks on olemas. Nüüd on vaja ainult maa tühjaks teha ja prügitada (kivikattega katta), kuid linnavalitsus pole seda teinud. Nüüd on turuküsimus lahendatud ja turg viiakse Jerumi ja vana kasarmu krundile. P. Einer ja veel mõned linnavolinikud andsid sisse oma eriarvamused.
15. Läti kihelkonna kooliõpetaja Kollangi soov saada 150 rbl abiraha jäi toetuseta.
  1. Postimees (1886-1944), nr. 276, lk 3, 06.12.1906 

07.12.2020/admin
 157
seotud pildid
19061206_art_4034_0 (Allikas: Postimees (1886-1944), nr. 276, lk 3, 06.12.1906) 19061206_art_4034_1 (Allikas: Postimees (1886-1944), nr. 276, lk 3, 06.12.1906) 19061206_art_4034_2 (Allikas: Postimees (1886-1944), nr. 276, lk 3, 06.12.1906)