Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

ukj: 1.03.1908
19080209_art_4281 (Allikas: Sõna , nr. 11, lk 4 09.02.1908)
19080209_art_4281 (Allikas: Sõna , nr. 11, lk 4 09.02.1908)

"Säde" laenu- ja hoiuühisuse üldkoosoleku avas esimees T. Grünberg. Koosoleku juhatajaks valiti P. Einer.
- Esitatud aruandest selgub et seltsil on 1. jaanuaril 1908 185 liiget, 1907 aasta jooksul on juurde tulnud 39 liiget. Osamaksude suurus 16 820 rbl 13 kop. Hoiule antud 58 322 rbl. Laenusid anti välja 79 482 rbl.
- Juhatuse ettepanekul otsustatakse maksta dividendi 7%.
- Juhatuse liikmetest langevad aja täitumise tõttu välja H. Einer, kes ühel häälel tagasi valitakse. Nõukogust lahkunute J. Loit ja E. Tombergi asemel valitakse viimane tagasi, uuena J. Braun. Revisjonikomisjon valitakse sama tagasi: K. Wassil, dr J. Müllerson ja J. Orgusaar.
- Edasisel arutelul ühisuse tegevusest, kus muu hulgas leitakse et laenukassa võiks Valga eestlaste iseseisvust ja jalulesaamist toetada. Vajalik on saada rohkem hoiustajaid, et saaks välja anda rohkem laenu.
- Viimasena arutatakse uue maja ehitamise küsimust. Praeguste ruumide üüri makstakse praegu 800 rbl aastas. Uue maja ehitamine läheks maksma 35-40 000 rubla. Otsustakse pidada läbirääkimisi, kas linnavalitsuselt ei saaks nahaturu kohal olevat linna heinamaast osa alandatud rendihinnaga seltsimaja ehitamiseks.


Sõna , nr. 14, lk 3 20.02.1908
Sõna , nr. 11, lk 4 09.02.1908
26.10.2020/admin
 68

Johannes Braun Hans Einer 1856-1927 Peeter Einer 1863-1936 Tõnis Grünberg 1864-1953 Jaan Loit Johan Müllerson 1870-1942 Jüri (Georg) Orgusaar 1857-1912 Eduard Tomberg Karl Wassil (Vassil) 1866-?

Laenu- ja Hoiu Ühisus "Säde" 1903-1921

Moskva 28 (Nehse maja) -1911

19080209_art_4281 (Allikas: Sõna , nr. 11, lk 4 09.02.1908)