Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

11.06.1908 : Linnavolikogu koosolekul osales 24 linnavolinikku ja puudus 15. Koosoleku avas...

19080528_art_4349 (Allikas: Sõna, nr. 41, lk 3, 28.05.1908)
19080528_art_4349 (Allikas: Sõna, nr. 41, lk 3, 28.05.1908)
vkj: 29.05.1908
NB! Leiti ilmseid loogikavigu või kaheldavaid kohti, mis on tähistatud märkega [?]
Linnavolikogu koosolekul osales 24 linnavolinikku ja puudus 15. Koosoleku avas linnapea J. Märtson.
1. Aleksei Krõlowi kaubuse põhjal on Liivimaa kubermangu linnaaasjade amet teinud ettekirjutuse, millega Pihkva uulitsale surnuaia lähedale maja ehitamine ära keelamine tunnistatakse seadusevastaseks. Volikogu muudab oma 10. mai 1906. aaasta otsust.
2. Kubermanguvalitsusest on tulnud ringkiri, mis hoiatab koolera leviku eest. Otsustakse jagada linn 12 jaoskonnaks ja igasse määrata kaks hoolekandjat.
3. "Säde" seltsi taotlus ühe desjatini maa eraldamiseks linna heinamaalt saab toetuse tähtajatult 30 rubla eest aastas. Siiski on praegu rendilepingud sellele maale olemas ja kui rentnikega kokkuleppele ei saada, tuleb mõned aastad oodata.
4. Reinhold Kurvitsa palve heinamaad rendile saada antakse vastava komisjoni otsustada.
5. ja 6. Palve osade kaupmeeste ja ümberkaudsete talumeeste palve, et pühapäeva rahu määrust muuta ja lubada pühapäeviti kauplustel olla lati 12-5 lükatakse häältega 14:10 tagasi.
7. 38 majaomaniku palvele muretseda varustust väljakäigukohtade puhastamiseks saab toetuse.
8. Linnavolinike Podegrati, Sepa, Partsi ja Pakkali[?] palve Pihkva uul kanaliseerimiseks saab toetuse ja linna metsakuivatamise kapitalist eraldatakse 1000 rbl selleks tarbeks.
9. Otsustatakse Riia õppekonna kuraatorilt Valga uue reaalkooli ehitamieks abiraha küsida.
10. Reaalkooli uue hoone asukohaks määratakse vana kasarmu plats.
11. Tapamaja ehitamist soovitavad linnapea J. Märtson ja kohalik loomaarst A. Morel. Volikogu teeb otsuse alustada ettevalmistustöödega tapamaja ehitamiseks.
12. Volikogu ülesandel on linnavolinik Lehes saanud Luke turu ärakeelamiseks juriidilist nõu küsida. Advokaat peab sellist nõuet lootusetuks. Volikogu otsustab anda kõrgemale poole taotluse Luke platsi ja Puraküla linna koosseisu arvamiseks.
13. 19 linnavoliniku palve, et hobuselaat Puškini uulitsast Wladimiri ja Konstantinowi uulitsatesse üle viia saab T. Grünbergi ettepanekul kinnisel hääletamiseks 13 valget ja 10 kuuli. Tsesneki ettepanek jätta samasse kohta 11 valget ja 12 musta kuuli. Edaspidi otsustakse loomalaata pidada linna sees "heinaturul"
14. Turu sisseseadmiseks on vaja veel 5600 rubla. Raha eraldatakse.
15. Kuna T. Grünberg sai linnavalitsuse liikmeks kinnitatud, siis valiti tema asemel revisjonikomisjoni 11 poolt ja 10 vastuhäälega J. Horn.
Koosolek lõppes veerand 12 öösel.
  1. Sõna, nr. 41, lk 3, 28.05.1908 

  2. Sõna, nr. 42, lk 3, 31.05.1908 

13.03.2021/admin
 157
seotud pildid
19080528_art_4349 (Allikas: Sõna, nr. 41, lk 3, 28.05.1908) 19080531_art_4349_0 (Allikas: Sõna, nr. 42, lk 3, 31.05.1908) 19080531_art_4349_1 (Allikas: Sõna, nr. 42, lk 3, 31.05.1908)