Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

10.02.1919 : Valga linnaameti otsusega 10. veebruarist 1919 — protokoll nr. 2,...

Valga linnaameti otsusega 10. veebruarist 1919 — protokoll nr. 2, p. 3 — on Valga
linna miilitsaülema kohused pandud Hans Simsile, kes samal päeval avaldas oma päevakäsu nr. 1, millega määras ametisse esimesed militsionäärid.
Esimesed ametnikud miilitsas olid juhuslikult sinna sattunud ja sellepärast lahkusid mitmed varsti sobimatuse tõttu, kes omal soovil, kes ülemuse poolt vallandatuna, ja asemele võeti uued. Valga, kui piiriäärse linna lähemat ümbruskonda jäi palju Lätimaa alla, sellepärast allutati veneaegse Valga maakonna väheseid Eesti territooriumile jäänud vallad politseiliselt Valga linna miilitsaülemale.
Alustati endistes saksa politseimeistri ruumides Allee uulits 10.

Oktoobrikuus 1919 nimetati miilits ümber politseiks ja Valgas hakati politseijuhti nimetama Valga linna ja maakonna politseiülemaks, kuna väikese tegevuspiirkonna tõttu jaoskondi ei olnud.

Esimeseks miilitsaülemaks oli Hans Sims ja tema abiks Jakob Lepik ning raudteemiilitsa ülemaks määrati A. Illison.

  1. Rajalane, nr. 5, lk 3, 07.03.1919 

  2. Rajalane, nr. 8, lk 2, 15.03.1919 

  3. Lõuna-Eesti, nr. 34, lk 2, 04.05.1927 

  4. Tartu-Valga prefektuur : 1918-1938, lk 63-65, 1938 

  5. Lõuna-Eesti, nr. 18, lk 3, 12.02.1929 

07.03.2021/admin
 157
seotud pildid
19290212_org_3014 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 18, lk 3, 12.02.1929)