Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

12.02.1919 : 12. veebruaril 1919 andis Ajutine valitsus välja ajutise määruse Valga...

era0808_001_0000038_00042_t (Allikas: Rahvusarhiiv, Ajutise Valitsuse poolt 12. veebr.1919 a. antud ajutised määrused Valga linna ja maakonna valitsemise kohta. Eesti ja Läti valitsuste vahelised lepingud, ERA.808.1.38, lk 42-43, 16.01.2022)
era0808_001_0000038_00042_t (Allikas: Rahvusarhiiv, Ajutise Valitsuse poolt 12. veebr.1919 a. antud ajutised määrused Valga linna ja maakonna valitsemise kohta. Eesti ja Läti valitsuste vahelised lepingud, ERA.808.1.38, lk 42-43, 16.01.2022)
12. veebruaril 1919 andis Ajutine valitsus välja ajutise määruse Valga linna ja maakonna ajutise valitsemise korra kohta, millega Valga linna juhtimine antakse linnakomandandi ja maakonna juhtimine maakonna komandandi alla. Komandandid nimetab sõjaväeülem.

Senine linnavalitsus ja -volikogu lõpetavad tegevuse ja nende asemele asub viieliikmeline linnavalitsus sh linnapea. Linnapead ja linnavalitsuse liikmed nimetab komandandi ettepanekul garnisoni ülem. Linnavalitsus saab ka kehtivas Linnaseaduses kirjeldadud linnavolikogu ülesanded.

Valga maakonna okupeeritud osade jaoks asutatakse vajadusel viieliikmeline maakonna valitsus, sh esimees, kes nimetatakse maakonna komandandi ettepanekul. Maavalitsusele antakse ka maanõukogu õigused.

Nr. 304. Ajutise walitsemise korra § 12-a põhjal wabariigi walitsuse poolt 6. septembril 1920 a. wastuwõetud seadus Walga ja Alutaguse maakondade asutamise kohta.
Riigi Teataja 15 september 1920
Püsilink: https://dea.digar.ee/article/AKriigiteataja/1920/09/15/9

Wabariigi walitsuse poolt 11. weebruaril 1921 a. wastuwõetud määrus Walga maakonna maa-ala kindlaksmääramise kohta.
Riigi Teataja 25 veebruar 1921
Püsilink: https://dea.digar.ee/article/AKriigiteataja/1921/02/25/4

  1. Rahvusarhiiv, Ajutise Valitsuse poolt 12. veebr.1919 a. antud ajutised määrused Valga linna ja maakonna valitsemise kohta. Eesti ja Läti valitsuste vahelised lepingud, ERA.808.1.38, lk 42-43, 16.01.2022 

09.12.2020/admin
 128
seotud pildid
era0808_001_0000038_00042_t (Allikas: Rahvusarhiiv, Ajutise Valitsuse poolt 12. veebr.1919 a. antud ajutised määrused Valga linna ja maakonna valitsemise kohta. Eesti ja Läti valitsuste vahelised lepingud, ERA.808.1.38, lk 42-43, 16.01.2022) era0808_001_0000038_00043_t (Allikas: Rahvusarhiiv, Ajutise Valitsuse poolt 12. veebr.1919 a. antud ajutised määrused Valga linna ja maakonna valitsemise kohta. Eesti ja Läti valitsuste vahelised lepingud, ERA.808.1.38, lk 42-43, 16.01.2022)