Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

11.04.1921 : Linna raekojas toimus linnavolikogu koosolek, millest võttis osa 36 volikogu...

19210409_art_6597 (Allikas: Rajalane, nr. 66, lk 3, 09.04.1921)
19210409_art_6597 (Allikas: Rajalane, nr. 66, lk 3, 09.04.1921)
Linna raekojas toimus linnavolikogu koosolek, millest võttis osa 36 volikogu liiget. Päevakorras oli:
1. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine. Jäi kinnitamata arusaamatuste tõttu.
2. Volikogu istungite aegade kindlaks määramine. 28.04, 26.05, 30.06, 26.08, 29.09, 27.10, 24.11, 27.12.
3. Meieri kivilöövi ja raudtee vahel asuva 15 000 ruutsülla suuruse maa võõrandamine raudteevalitsusele. Volikogu lükkas palve tagasi.
4. Vabade linnamaade kasutamise viisi kindlaks määramine. Otsustati anda uuesti rendile, kuid nii et maatükid poole kuni veerandi vakamaa suurused oleksid.
5. Karskuse, Hariduse ja Omavalitsusteenijate seltside ühine pöördumine raamatukogu asutamiseks toetusraha määramiseks. Otsustati anda 25 000 marka avaliku raamatukogu ja lugemislaua asutamiseks karskusseltsile.
6. Endiste linnateenijate leskede abiandmise küsimus. Otsustati toetada.
7. Kohaliku maksuinspektori juures asuvasse tulumaksukomisjoni kolme liikme valimine. Valiti Päew, Sõjamägi ja Gross.
8. Linna vabatahtlike tuletõrjujate seltsi palve 100 000 marga suuruse toetuse saamiseks 1921. aastaks. Otsustati ühehäälselt toetada.
9. Linna lihapoodide pidajate palve üürirahade vähendamiseks. Palve lükati tagasi.
10. 7. märtsi volikogu koosolekul valitud komisjoniliikmete ümbervalimised. Valiti linna eelarve-, tervishoiu-, varanduse hindamise komisjonide liikmed ja linna koolivalitsuse liikmed.
11. Linna turu määruse kinnitamine. Linnanõunik Pahla poolt esitatud määrus võeti vastu.
12. Linna trahterimaksu kindlaks määramine. Otsustati määrata 5 mln marga peale ja uusi trahtereid enam juurde ei lubata.
13. J. Rattasepp, J. Horn ja Valga Tööliste ametiühisuse palve alkohoolsete jookidega restorani pidamiseks loa saamise asjas. Lükati tagasi.
Viimaseks valiti linnanõunik Kokkult linnade liidu volinikuks.
  1. Rajalane, nr. 66, lk 3, 09.04.1921 

  2. Rajalane, nr. 67, lk 4, 12.04.1921 

  3. Rajalane, nr. 68, lk 3, 14.04.1921 

  4. Rajalane, nr 70, lk 2-3, 19.04.1921 

27.11.2020/admin
 149
seotud pildid
19210409_art_6597 (Allikas: Rajalane, nr. 66, lk 3, 09.04.1921) 19219414_art_6597 (Allikas: Rajalane, nr. 68, lk 3, 14.04.1921) 19210419_art_6597_0 (Allikas: Rajalane, nr 70, lk 2-3, 19.04.1921) 19210419_art_6597_1 (Allikas: Rajalane, nr 70, lk 2-3, 19.04.1921)